Understand Islam through its founder; The Story of Mohammed…

👉 Waarom zou een niet-moslim het verhaal van Mohammed willen lezen? Voor veel westerlingen, het leven van een zelfbenoemde profeet [Mohammed stond erop dat hij de laatste profeet van Allah (God) was. Mensen die hem geloven worden moslims genoemd. Mensen die dat niet doen, niet-moslims (het Arabische woord is “Kaffir”)], die meer dan 1300 jaar geleden in een afgelegen deel van de wereld stierf, klinkt misschien niet alleen saai, maar ook volkomen irrelevant. In feite is het geen van beide.

Origin– (English to read/order)

*NOTE Zeepertje 👇

Dit boek geeft u een goede algemene basiskennis van de grondbeginselen van de islam. Ik heb het geheel voor u vertaald met behulp van een translator omdat me de tijd ontbreekt dat zelf te doen. Het kan dus gebeuren dat er soms wat kromme dingen in staan maar belangrijk is dat de essentie en strekking zeker zullen overkomen. Mocht u het in de brontaal Engels willen lezen (of bestellen) dan kunt u in de linkerkolom klikken op “Origin”.

Veel leesplezier!

De islam begrijpen door zijn stichter; Het verhaal van Mohammed…

Introductie;

Tijdens zijn leven creëerde Mohammed een religieuze en politieke stroming, de Islam genaamd. Een kwart van de wereldbevolking is nu islamitisch en het is verreweg de snelstgroeiende religie ter wereld. Belangrijk is dat de invloed van deze religie zich momenteel uitstrekt over meer aspecten van onze samenlevingen dan de meesten van ons beseffen.

Na het bestuderen van de islamitische doctrine en geschiedenis, werd al snel duidelijk dat de meerderheid van wat we horen over de doelen van de islam en de invloed ervan op de acties en overtuigingen van moslims, helemaal verkeerd is.

Dit gebrek aan begrip is de oorzaak van verschrikkelijke beleidsmislukkingen in gebieden zoals de “War on terror”, het buitenlands beleid van het Midden-Oosten, het Arabisch-Israëlische conflict enz. Die de neiging hebben onze dagelijkse nieuwscyclus te domineren.

Het is ook duidelijk dat de reden voor deze mislukkingen de wijdverspreide onwetendheid is van de doctrine van de islam in alle geledingen van de westerse samenleving. Dit omvat politici, academici, journalisten, leraren, direct door tot de man in de straat. Gezien de snel toenemende dreiging van islamitische ‘extremisten’ en het groeiend aantal conflicten waarbij moslims betrokken zijn, lijkt dit een mislukking van epische proporties te zijn.

Om deze reden heb ik dit boek geschreven. Ik wilde dat het veel gelezen werd en maakte het zo eenvoudig en vermakelijk mogelijk. Het is redelijk kort en vermijdt een droge theologische discussie. Als je interesse hebt in wat achter de nieuwsverhalen die we dagelijks zien, te zien bent, zou je het zowel interessant als relevant moeten vinden.

Tegen het einde zou je ook een goed begrip moeten hebben van de doctrine van de islam. Je zult weten wat deze doctrine van moslims verwacht en hoe deze de samenlevingen waarin moslims leven beïnvloedt. Het allerbelangrijkste is dat deze kennis je een volledig nieuw begrip zal geven van kwesties met betrekking tot de islam. Conflicten over de hele wereld, terrorisme, immigratie, behandeling van vrouwen enz. Kunnen nooit goed worden begrepen zonder een basiskennis van de islamitische doctrine.

Islamitische geleerden hebben altijd geweten dat de sleutel tot het begrijpen van de islam het verhaal is van het leven van Mohammed. Dit is goed nieuws, omdat Mohammed een buitengewoon interessant personage was.

In tegenstelling tot andere profeten was Mohammed ook een politieke en militaire leider. Hij drong erop aan dat moslims zouden vechten wanneer ze de islam in de greep van de hele wereld zouden moeten stellen. Tijdens de laatste negen jaar van zijn leven waren hij en zijn volgelingen gemiddeld eens in de zeven weken betrokken bij gewelddadige veroveringen.

Tegen de tijd dat hij stierf, was hij de koning van geheel Arabië met geen enkele overgebleven vijand. De sleutel tot zijn succes was een nieuw systeem van oorlogvoering, Jihad genaamd, dat westerlingen gewoonlijk vertalen als ‘Heilige oorlog’, maar dat is in feite veel meer dan dit.

Er is meer bekend over Mohammed dan enige andere religieuze leider. Vreemd echter, zelfs in de islamitische wereld, weten maar weinig mensen zijn verhaal. Dit is geen ongeluk. Het leven van Mohammed is het perfecte voorbeeld voor alle moslims om te volgen. Als zodanig is het de basis voor de islamitische religie zelf. Je zou dan verwachten dat moslims net zo vertrouwd zijn met Mohammed als christenen zijn met Jezus. Dit is echter niet het geval.

Jonge moslims leren de koran in het Arabisch te reciteren, maar worden streng afgeraden de betekenis ervan te begrijpen. Vier vijfde van de moslims spreekt zelfs geen modern Arabisch, laat staan de archaïsche vorm waarin de koran is geschreven.

Over het algemeen leren alleen moslims die genoeg doen om islamitische religieuze leiders of ‘imams’ te willen worden, meer over Mohammed’s leven. Van de rest wordt verwacht dat ze de aanwijzingen opvolgen van deze leiders die deze kennis vaak voor zichzelf houden.

Tegenwoordig exploderen moslimpopulaties over de hele wereld als de westerse geboortecijfers kelderen. Meer dan negentig procent van alle oorlogen en gewapende conflicten gaat tegenwoordig over moslims. De grote meerderheid van terreuraanvallen (meer dan twintigduizend net in de negen jaar na 9/11) wordt ook uitgevoerd door moslimjihadisten.

Het grootste en meest invloedrijke blok van landen in de VN (ondanks hun huidige gebrek aan vetomacht) zijn de zevenenvijftig leden van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Deze landen beheersen ook het leeuwendeel van de slinkende oliereserves van de planeet.

In de komende jaren zullen deze trends vrijwel zeker versnellen. Dit zal de islam toenemende macht geven, niet alleen in de levens van moslims, maar ook in het leven van niet-moslims. Ongelovigen zullen steeds meer verstrikt raken in wetten en eisen die deze groeiende invloed weerspiegelen.

Deze groeiende islamitische macht en invloed gaat u, uw kinderen en uw kleinkinderen beïnvloeden. Als je wilt weten, “hoe” en “waarom”, dan is dit boek de snelste en gemakkelijkste manier om erachter te komen.

Voor degenen die op zoek zijn naar een serieuzer begrip van dit complexe onderwerp, is dit boek een uitstekende eerste stap. Het zal u in de juiste richting sturen en als een solide basis dienen.

Tony Blair, George Bush en de meeste andere wereldleiders, academici, journalisten en opinievormers in de westerse wereld staan ​​erop dat de islam een ​​religie van vrede is die enkele gewelddadige radicalen heeft, boos op de westerse buitenlandse politiek.

Ayatollah Khomeini wijdde zijn hele leven aan de studie van de islamitische doctrine. Hij werd de geestelijke en religieuze leider van de Islamitische Republiek Iran en de belangrijkste religieuze autoriteit voor de hele sjiitische wereld (verschillen tussen sjiieten en soennieten zijn tamelijk oppervlakkig). Dit is wat hij te zeggen had over de islam en oorlogsvoering.

“Maar zij die de Islamitische Heilige Oorlog bestuderen zullen begrijpen waarom de Islam de hele wereld wil veroveren. Degenen die niets van de islam weten, beweren dat de islam raad geeft tegen oorlog. Degenen (die dit zeggen) zijn onnozel. ”

Lees het verhaal van Mohammed voor jezelf en kijk of je kunt uitvinden wie gelijk heeft.


👉The Story Of Mohammed / Het Verhaal van Mohammed; Hoofdstukken

Appendix Over dit boek 1.Vroege jaren 2.Islam gesticht
3.Islam groeit 4.Emigratie Medina 5.Sharia – Koran 6.JodenUitdeGenade
7.Begin van Jihad 8.Slag om Badr 9.Koran abrogatie 10.Oorlog is misleiding
11.Eerste stam Joden 12.Slag om Uhud 13.Tweede Jodenstam 14.Slag vd Loopgraaf
15.Poging tot moord 16.Jihad gaat voort 17.Khaybar, dhimmies 18.Meer Dhimmitude
19.DhimmitudeVandaag 20.Oorlogsbuit 21.Dood dichteres 22.VrijeMeningVandaag
23.Einde vd Wereld 24.Mediainvloed 25.Vrouwen in islam 26.FGM/VGV
27.SuïcidaleJihad 28.Moslim Verhaal 29.MohammedNaarNu 30.MoslimBroederschap
31.Het Project 32.Einddoel 33.Uitleg Islam Woordenlijst