Uw serum tegen het indoctrinatiegif van Nieuwsuur


NIEUWSFLITS van ZEEPERTJE.COM het radartje op het wereldwijde web dat een steentje bijdraagt in de bestrijding van de dictatoriale EU, het verzet tegen de “white genocide” die wij ondergaan vanwege de massale instroom van migranten uit Afrika en sub-Sahara die niet integreren in het Westen maar ons systeem van sociale voorzieningen volledig leegzuigen.

Het blootleggen van de ware en dus vernietigende islam die -vechtend voor de zaak van ene allah- het Westen wil transformeren tot een islamitisch kalifaat en alles en iedereen dwingend onder de “heilige” Sharia-wetgeving wil onderwerpen.

Het opstaan tegen het links socialistische gif als apologeten en alliantie van de islam onder het mom van tolerantie. Natuurlijk hieronder ook het verzet tegen de mainstream policor vergiftiging vanuit de publieke omroep als verlengstuk van de politiek. De massa wordt hierdoor gemanipuleerd en geïndoctrineerd.

Het bestrijden van de gendergekte en andere jankende minderheidsgroepjes die hun wil aan de meerderheid willen opdringen, een meerderheid die wel onze bestaande cultuur, tradities, (christelijke) normen en waarden willen verdedigen.

Meningsvrijheid en vrijheid van spreken wordt op alle voornoemde vlakken verdrukt waarmee we ons zelf aan het vernietigen zijn…(hieronder een censuurvoorbeeld)


To Fund & Keep Zeepertje.com running . . .

175Rff2yrjLzJJ5ksGZ5aDiZ6SXmLRd9rf
——————————————–
LREkqCRKiPVm249pVnLV78ZrGe5fEAeXrW
——————————————–
eaglewings@versatel.nl
Thank you SO MUCH for your support!


GABsong – Twitter dying; censorship / shadow banning


Weg met islam!

Paul Scheffer, Hoogleraar Europese studies en schrijver van een stuk “Regie over migratie” voor de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid was zondag te gast bij Nieuwsuur (17.40) om te praten over migratie scenario’s waarbij hij de kijker “trakteerde” op wat cijfers.

Deze cijfers gaven op geen enkele wijze een realistisch beeld. Het was een puur bedrieglijke voorstelling van zaken om -zoals Nieuwsuur te doen gewoonlijk- de kijker te vergiftigen. Het vooraf masseren van het kijkend volk door de publieke omroep als verlengstuk van de politieke elite propagandamachine is een noodzaak zodat in een iets later stadium de politieke landverraders -als wederhelft van dit enge duo- ongenadig kan toeslaan in hun door de EU geforceerde omvolkingsslag zonder al teveel reuring onder “het volk” want alles is reeds -eventueel bij herhaling- geprepareerd.

De migratiespecialist waarschuwt voor re-nationalisering waarbij hij benadrukt dat er ontzettend veel verloren gaat als de EU er niet uit komt. Dat is op zichzelf al een vooringenomen eenzijdige stelling want het hangt er maar net vanaf met welke invalshoek iemand dit benadert. Nu komt het naar voren als iets dat een bedreiging vormt voor de mensen terwijl het natuurlijk uitsluitend een bedreiging is voor die vermaledijde EU, mooi.
Scenario’s, doelstellingen en ijkpunten zoals -zo zegt Scheffer- op elk terrein daar zijn, ontbreken op het vlak van de migratie, er is geen helder lange termijn beleid en dat zorgt voor onrust in de samenleving.

Het is tijd voor een “prachtig” cijfertabelletje dat meneer heeft meegenomen en het wordt tijdens de display even van commentaar voorzien. Scheffer heeft zitten puzzelen en een aantal scenario’s tevoorschijn berekend.

Zo geeft de eerste staaf in het diagram het huidige aantal van de Nederlandse populatie weer. De volgende staven geven eveneens deze aantallen weer als gevolg van de onder betreffende staaf genoemde migratiestroom over een periode van ruim 40 jaar. De beste man geeft een verschrikkelijk fout gekleurd plaatje naar de kijkers. Zeepertje heeft zelf ook even zitten rekenen maar dan wel met het feit dat de meerderheid van de instroom aan invasiërs mohammedaan is. Dat heeft nogal een impact op de eindresultaten.

Volgens heer Scheffer is de aanwas van de bevolking afgelopen 20jr 1,5 miljoen mensen. waarbij hij opmerkt dat 86% hiervan gerelateerd is aan migratie. Hij benadrukt dat 20.000 meer of minder migratiesaldo grote gevolgen heeft voor het populatiesaldo met een verschil van 1,2 miljoen, wederom over 4 decennia. (verschil tussen jaarlijks migratiesaldo 10.000 en 31.000)

Zoals genoemd, vergeet Scheffer dat we hier te maken hebben met een voornamelijk islamitische influx uit zowel sub-Sahara als Africa. Dat wordt door hem geheel niet meegenomen in deze cijfers want dan zijn de resultaten anders.

Zeepertje gaat uit van een rekenvoorbeeld als genoemd bij een jaarlijks migratiesaldo van 10.000 omdat dat gemakkelijk rekent. Verder gaat het om het mannelijk geslacht daar vrouwen binnen de islam geen zeggenschap hebben omdat ze eigendom van de man zijn. Verder fungeren vrouwen alleen als broedmachine en dat kan net zo goed een autochtoon zijn, los van de migratie dus.

Iedereen weet dat van de totale groep invasiërs het leeuwendeel een slurfje heeft, laten we zeggen 75%. (0,75×10.000=7500)

Bekend mag worden verondersteld dat mohammedanen -die anderhalve christen en homo rekenen we even niet mee- tot maximaal 4 vrouwen in hun harem mogen hebben volgens de pedofiele moordprofeet. Maar, laten we schappelijk zijn en het op een gemiddelde van 2 vrouwen houden.

Nu hoor ik u denken; maar dat is bij wet verboden in Nederland. Evenwel is het “common practice” weet ik uit eigen ervaring. Een persoonlijk verklapje dan maar voor u ongelovigen. In mijn kennissenkring had ik in een ver verleden een vriendin die zelf weer een vriendin had met een behoorlijk netwerk in mohammedaanse hoek. Ze vertelde me destijds dat ze ging trouwen met een islamiet, ondanks dat de man reeds 2 vrouwen had, en ja, hier in Nederland. Het verbaasde me en ik vroeg haar hoe die gast dat dan deed gezien de wettelijke regels hier. De praktijk is dat ze op papier scheiden, het vrouwtje blijft in een huisje met een zelfstandige uitkering, zo ook de tweede en met haar ging hij trouwen. Dus 3x een huis en 3x een uitkering terwijl het op papier allemaal dik in orde was… Sharia in de praktijk dus want de wettelijke regels van een land zijn ondergeschikt, dat dus. Enfin, dit even als intermezzo.

Mohammedanen fokken als konijnen en de geboorteratio ligt rond 4 a 4,5 in tegenstelling tot de autochtoon waarbij dat cijfer rond de 2 zweeft. Maar ook hier toch enige coulance door het op 3 te houden.

Nu wordt doorgaans een tweetal decennia gehanteerd zijnde één generatie maar bij de mohammedaan ligt dat wat anders, deze dames zijn er doorgaans vroeg bij met werpen waarbij de leeftijd -al dan niet uitgehuwelijkt- ergens tussen de 15 en 20 jaar ligt. Maar goed, laten we 17 jaar hanteren hetgeen over deze ruim 4 decennia krap 3 generaties oplevert.

De leeftijd van de indringers -soms geven ze aan nog kind te zijn ondanks volgroeide baarden- ligt gemiddeld toch wel onder de 30 jaar. Ook hier weer wat marge ten gunste van de cijfers, laten we het op 75% houden dat onder die leeftijd zit. (0,75×7500=5.625)

Goed, dan gaan we nu rekenen;

Vooropgesteld dat ze, hier binnengevallen, eerst één tot twee jaar nodig hebben om alles wat op de rit te krijgen alvorens ze -tot die tijd behelpen ze zich links en rechts wat met aanrandingen en verkrachtingen van alles waar een gat in zit- aan serieuze relaties beginnen en dus jonkies fokken.

Dus:

jaar 1 geeft 10.000 cumulatief 10.000
jaar 2 geeft 10.000 cumulatief 20.000
jaar 3 geeft 10.000 + 5.625 cumulatief 35.625 -kinderen van 1ejaars
jaar 4 geeft 10.000 + 11.250 cumulatief 56.875 -kinderen van 1e/2ejaars
jaar 5 geeft 10.000 + 16.875 cumulatief 83.750 -kinderen van 1e/2e/3ejaars (max 3 kids)
jaar 6 geeft 10.000 + 16.875 cumulatief 110.625 -kinderen van 2e/3e/4ejaars
jaar 7 t/m 16 26.875 per jaar geeft 268.750 erbij dus cumulatief na één “generatie” 379.375 aanwas islamieten.

Bovenstaande repeteert zich zo’n 3x, dus elke generatie bij de jaarlijkse constante migratieinflux van 10.000 dus sec op deze aantallen geeft dat een kleine 1,2 miljoen aanwas. De tweede vrouw is nog buiten beschouwing gelaten wat dus inhoudt dat er nog eens (13x3x5625 oftwel 379.375-160.000) 219375 islamietjes bijkomen zodat het totaal aanwas uitkomt op ruim 1,4 miljoen. Dat, terwijl volgens Scheffer het populatiesaldo gelijk blijft aan het heden?

Het wordt nog interessanter omdat de eerstgeborenen vanaf nu (2e generatie na jaar 16) mee gaan werpen, zonder rekening te houden met geslacht. De generatie daarop zijn het dubbele cijfers… enfin, dat gaat Zeepertje niet allemaal uitrekenen maar grofweg komt er zo’n klein miljoen moslimpjes bij (25x6525x2x3). Zoals u ziet mag u uitgaan van een islamitische populatieaanwas bij een migratiesaldo van 10.000 en over deze periode van 40 jaar van bijna 2,5 miljoen… uitgaande van de gegeven -waarschijnlijk veel te positieve- premissen.

Terug naar heer Scheffer die voorts raaskalt dat een restrictief beleid leidt tot een krimpende bevolking en grote economische en sociaal-culturele consequenties heeft. Is dat wel goed voor de economie? “Dat moeten we niet willen”, is zijn gedachte. Bij een ruimhartig migratiebeleid naar een populatiesaldo van 20 miljoen of meer werpt zich volgens hem een integratievraagstuk op met zo’n snelgroeiende bevolking… Volgens Scheffer is het verschil -hoe lul ik mijn plaatje aan elkaar- tussen beide scenario’s zo’n 4 miljoen. Over deze verdere cijfers wilde ik het met u maar niet hebben…

Als klap op de vuurpeil noemt migratiespecialist Scheffer Canada als lichtend voorbeeld voor de tackling van de migratieproblematiek, OMG shoot me!
Ook ziet hij een integratieprobleem opdoemen betreffende de 250.000 Polen alhier qua taalbarrière en het laag-opgeleid zijn. Daar zou hij dan wel een gelijkje in kunnen hebben. En natuurlijk kwam als laatste de humanitaire verplichting nog even de hoek om snorren, tuurlijk man, wij zijn verantwoordelijk voor de hele fokking wereld. NOT.
– White Genocide – hoezo Omvolking???

groet, Zeepertje

  • A demografic reality, Birth rates and muslims

Enne, onthoud die 2,5 miljoen (bij 10.000 influx) en beter nog, extrapoleer het nog eens een paar generaties…shoot me again!

Pics | Own/YT/TV/Tweets

Also Published on Fenixx.org

🗣 Your gateway to worldwide news in multiple languages with over 500 ALWAYS up-to-date links…

🗞The world at your feet through this DAILY newswire👌 within ONE key stroke👇


Please share on Fakebook because “Wil Zeepertje” is rewarded with another 30-day ban,TY

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.