Over

Beheerder Zeepertje houdt zich sinds een aantal jaren bezig met de islam.

Wat staat islam voor, hoe verhoudt het zich tot onze westerse democratie en wat zijn de gevaren en gevolgen die steeds meer waarneembaar zijn in de huidige tijd en bevestigd worden door de geschiedenis.

De meeste mensen weten simpelweg niet dat de islam NIET zomaar een religie is, maar een totalitaire politieke sekte-achtige ideologie, die haar volgelingen dwingt tot blinde gehoorzaamheid, intolerantie en brutaliteit leert en alle moslims en niet-moslims in een strijd gevangen houdt die rechtstreeks voortkomt uit een achterlijke 7e eeuws-nomadische en roofzuchtige bedoeïenencultuur.

Islam is GEEN religie van vrede, noch betekent islam vrede. Islam betekent onderwerping, “onderwerping” aan de wil van Allah en de leringen zoals afgebeeld in de Koran die de jihad omvatten – de genocidale afslachting van ongelovigen door het zwaard, moord door onthoofding, intolerantie jegens andere religies, en het dwang aan ieder tot onderwerping aan de islam. Het uiteindelijke doel van jihad is de dominantie van de islam over de hele wereld, het bereiken van een mondiale “Dar Al-Islam” (Land van vrede.)

In de islam wordt men als “gematigd” beschouwd als men de doelen van jihad ondersteunt, zo niet de tactieken. Degenen die de gewelddadige leringen van de islam volledig verwerpen worden beschouwd als afvalligen van de islam en als zodanig worden ze ter dood veroordeeld. Gematigde moslims zijn vredig “ondanks de islam”, niet “vanwege de islam.” De ‘religie van de vrede’ is een concept dat het Westen graag wil omarmen – allemaal in de naam van politieke correctheid – en zij weigert te geloven dat een grote wereldreligie zo’n verwoestende bedreiging vormt voor de mensheid.

Zeepertje.com is ontworpen om u de duistere kant van de islam te laten zien die het Westen niet wil dat u ziet. De islam die de westerse media weigeren te tonen. De islam die langzaam maar zeker het westen verandert.

Misschien voelt u zich ongemakkelijk als u over deze website “surft”, dat moet ook. U zult woede en afkeer voelen dat onze leiders de islam niet begrijpen als het gaat om de motieven die onze vijanden ertoe aanzetten zelfmoord te plegen voor hun ideologie.

Kijk naar de foto’s, bekijk de video’s, waarvan de meeste regelrecht uit de islamitische wereld komen. Begrijp dat elementen van de sharia ons dagelijks leven binnenkruipen onder de bescherming van religieuze vrijheid. Luister en leer over de echte islam en vertel het aan uw familie en vrienden.