Islamisering?

We laten ons steeds meer indammen door de vrede van de islam. Misschien wordt het tijd die rollen eens om … Meer

IS ruft zum Angriff auf Weihnachtsmärkte auf

Verstörende Bilder erobern derzeit das Netz. IS-Fanatiker rufen damit zu Anschlägen auf Adventmärkte in Europa auf. “Bald auf deinen Festen” … Meer

Anderstalige leerlingen mogen moedertaal spreken op school

Leerlingen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands, mogen die ook gebruiken op de speelplaats en zelfs in de … Meer

Klappe zu, Affe tot: Zweites Löschzentrum von Facebook nimmt Arbeit auf!

Es war zu erwarten, dass die Löscharbeiten bei Facebook jetzt noch mehr Fahrt aufnehmen. Noch schwirrt der böse Geist von … Meer

‘Useful idiot’-fluisteraar College Rechten van de Mens discrimineert hoofddoek agent, In strijd met Europees Hof van Justitie on-juridische wartaal uitslaan, discrimineren en propaganda verspreiden

De nationale politie mag een vrouwelijk agent niet “zonder meer” verbieden een hoofddoek te dragen in combinatie met haar politie-uniform. … Meer

Islamisering?

Het wordt almaar dramatischer met de islamitische dwingelandij, ondersteunt door nuttige idioten van links die met hun vergiftigde brein alles … Meer