Paul Nielsen, material on how to debate the left on islam

Paul groeide op in het grensgebied van België en Nederland.Hij noemt zichzelf een “Nerd” op het gebied van geschiedenis, psychologie en politiek. Hij heeft in 4 landen gewoond waaronder 2 niet-westerse landen. Daarom realiseert hij zich als geen ander hoe bijzonder de Westerse beschaving is. Er zijn 2 dingen verschrikkelijk fout in het Westen volgens zijn redenatie;

1) Geïndoctrineerd door Politieke correctheid en

2) De omgang met de islam.

Deze combi is dodelijk en baart hem zorgen. Vanuit die gedachte wordt hij gedreven om hierover te berichten via woord en beeld.

Paul is de auteur van het boek “How to debate the left on islam” waarvan inmiddels de tweede druk is verschenen.

Ook produceert hij vele videoproducties over actuele onderwerpen met een scherpe analyse en diepgaande kennis over de islam.

Hij beheert tevens een eigen site “debatetheleft.com” voor uitleg en promotie van zijn producties. Zijn boek is via diverse webshops verkrijgbaar.

Ook heeft hij onder eigen naam een youtube-kanaal, en is tevens actief op Twitter.

Hier vindt u zijn boekrecensie van Paul Cliteur, “How to debat the left on islam”.


Videoproducties;

Directe links Youtube producties (NEWonTOP);

 • A Juncker Satire: The Most HONEST Speech Ever! 👇

 • AN ANALYSIS: Sid Lukkassen versus Left-Wing Media 👇

Some Remarks on next video (about dhimmi/kafir) stated right below the video!

 • Please Stop Embarrassing Us, Theresa!
!! Remarks! on previous video;
  • => English:
   Paul Nielsen, of whom I am a big fan, makes no distinction between the kafir on the one hand and the dhimmi and apologist on the other hand.Theresa May is no Kafir, in no way. All of this has to do with the covering and pampering and prosperity of Islam and its consequences. Even she gives active support like at this Islamic party.>An apologist supports the Islam, active support of this cult, this is part of it.
   >A dhimmi allows Islam while the person has nothing to do with it. A dhimmi bends with Islamic customs while the Dhimmi will never talk about Islam in a negative way.
   >A kafir rejects Islam and opposes it vehemently.Kafirs have deepened themselves in Islam and are therefore very aware of the dangers of Islam. That is the reason for opposing this ideology. Good examples are ex-Muslims who know Islam very well and have broken with it. They are apostates.A pity Paul that your knowledge of this is not present.
  • => Dutch:
   Paul Nielsen, van wie ik een groot fan ben, maakt geen enkel onderscheid tussen de kafir enerzijds en de dhimmi en apologeet anderzijds.Theresa May is geen kafir, in geen enkel opzicht. Dat alles heeft te maken met het afdekken en het pamperen en goedpraten van de islam en de uitvloeisels ervan. Zelfs geeft zij actieve support zoals bij dit islamitische feest.>Een apologeet support de islam, actieve ondersteuning van deze cult, deze gaat er in mee.
   >Een dhimmi staat de islam toe terwijl de persoon er zelf niets mee heeft. Een dhimmi buigt mee met de islamitische gewoontes terwijl de dhimmi nooit de islam zal afvallen.
   >Een kafir wijst de islam af en verzet zich er hevig tegen.Kafirs hebben zich in de islam verdiept en zijn zich daarom heel erg bewust van de gevaren die de islam in zich bergt. Dat is de reden van het verzet tegen deze ideologie, goede voorbeelden zijn ex-moslims die de islam erg goed kennen en er daarom mee gebroken hebben. Het zijn afvalligen.Jammer Paul dat je kennis hiervan niet aanwezig is.
  • => German:
   Paul Nielsen, von dem ich ein großer Fan bin, unterscheidet nicht zwischen dem Kafir einerseits und dem Dhimmi und dem Apologeten andererseits.Theresa May ist kein Kafir, in keiner Weise. All dies hat mit der Bedeckung und Verwöhnung und dem Wohlstand des Islam und seinen Konsequenzen zu tun. Auch sie gibt aktive Unterstützung wie bei dieser islamischen Partei.>Ein Apologeist unterstützt den Islam, aktive Unterstützung dieses Kultes, das ist ein Teil davon.
   >Ein Dhimmi erlaubt dem Islam, während die Person nichts damit zu tun hat. Ein Dhimmi beugt sich mit islamischen Bräuchen, während die Dhimmi den Islam nie verlieren werden.
   >Ein Kafir lehnt den Islam ab und widersetzt sich heftig.Kafirs haben sich im Islam vertieft und sind sich daher der Gefahren des Islam sehr bewusst. Das ist der Grund für die Gegenüberstellung dieser Ideologie. Gute Beispiele sind Ex-Muslime, die den Islam sehr gut kennen und gebrochen haben. Sie sind Abtrünnige.Traurig Paul, dass dein Wissen davon nicht vorhanden ist.
  • Do Europeans still feel at HOME in Europe???
  • Disgusting! EU Fascists talking about censoring “hate speech” and “populism”
  • The Police of Amsterdam Are Politically Correct LIARS
  • FAKE Dutch Democracy: Why The Netherlands is NOT a Democracy!
  • The DUTCH Green Party’s leader is a huge Idiot
  • The Netherland’s MOST OPPRESSED Group
  • EPIC RANT!! Geert Wilders After Paris Attacks of 2015
  • Unbelievable!!! Dutch city gets ISLAMIST as NEW mayor

  Dus… deze video is verwijderd door youtube:

  This video is online at the platform minds.com ;

  of; https://www.minds.com/archive/view/732898799814451200

  of anders via deze tweet-twitter-minds… pfff

  • Amsterdam’s corrupt MUSLIM POLICE has gone too far!
  • ISLAMISED Dutch Police Force? “Diversity Director” wants headscarves (ALSO removed? Checking!)
  • This is Thierry: The Dutch Wonderboy
  • The TRUTH that Western Europe has FORGOTTEN
  • Een Generatie van Linkse Idioten
  • NAZIPHOBIA!!! A Story About A Parallel Universe
  • Dutch Leftist Sociologist EXPOSED
  • SHOCKING!! Dutch Education System Teaching ISLAM To Vulnerable Children!
  • Belgian Top Intellectual Explains Origins of Cultural Marxism
  • Dutch professor speaks out about the current failure of European countries
  • Dutch Freedom Party Geert Wilders Final Debate ENGLISH SUBTITLES
  • FAKE democracy! Geert Wilders EXCLUDED after the Dutch elections (ENGLISH SUBS)
  • Deutschland: Von 1945 bis “Wir schaffen das”
  • Iranian-Dutch Professor speaks out against Islam! ENGLISH SUBS
  • Political Correctness KILLS: How the Dutch Left murdered a politician.
  • NAILED IT!! New Dutch right-wing leader exposes EU
  • BADASS exposes FAKE Racism and Discrimination reporters
  • Welcome
  • website clip, Let’s turn the tide together! Dramatic JIHAD-moments