kiezen voor de dood, het is verdiend

“Onvoorstelbaar dom volk”, zegt Zeepertje . . .

Ja, meer dan tachtig procent van de Nederlandse kiezer is onvoorstelbaar dom. Dom vanuit een arrogantie, dom vanuit een bewust gekozen wegkijken of dom vanuit een eigenwijsheid. Dom, daar waar het gaat om de islam met zijn wurggreep op het Westen. De meerderheid van de kiezers verdient niet beter dan te sterven. Deze kiezers hebben er zelf om gevraagd afgemaakt te worden door de islamitische honden die zich hier in onze Westerse maatschappij hebben gevestigd. Wederom heeft goedmens zich in meerderheid uitgesproken meer tolerantie te hebben voor de intolerante mohammedanen. Nog immer is er kennelijk geen grens overschreden ondanks de voortdurende agressie met gepaard gaande aanslagen door islamitische terreur overal rondom ons.

Eerst zal er binnen onze landsgrenzen een slachting plaats moeten vinden alvorens deze goedmens in shock wakker wordt. Ook voortekenen van uitzinnige Turken met grijze wolf gebaren die als bezetenen tekeer gaan en vernielingen aanrichten schudt die meerderheid niet wakker. Ook zoals de Turkse hond Erdogan zijn gif over ons uitspuugt, is geen maat voor een keuze om de islam in te dammen. Elke dag, sinds kopvod Kaya de grens over is gezet, worden we besmeurd met grove beledigingen. En wanneer reactie hierop wordt gevraagd aan de Turkse gemeenschap? Men is bang zich uit te spreken of om ook maar in beeld te komen. Ook wanneer Asscher met islamitische organen een bijeenkomst heeft op het ministerie onlangs, komt er geen eenduidig statement naar buiten door de verschillende organen. Alleen de koerden spraken zich uit tegen Erdogan. Wellicht heeft u de jankmoslim gezien in het journaal van 12 maart die vond dat de politie te hard had opgetreden, dat Nederland het zover niet had hoeven laten komen en dat de manier waarop de Turkse ministers zijn behandeld niet kan. Meer dan tachtig procent van de kiezers vindt het dus prima zich zo te laten vernederen met dergelijke uitspraken.

Nederland is verworden tot een land vol verwijfde mietjes. Ach, en zo’n Rutte? Die kopvod weigeren was alléén maar een tactische verkiezingsstrategie waar ruim tachtig procent van de kiezers is ingetrapt. Als zo’n Rutte echt daadkrachtig had willen overkomen, dan had hij daags na het schuimbekken van Erdogan, de liegende Turkse ambassadeur met z’n gevolg aan Taqiyya-soldaten de grens over moeten flikkeren. Klaar, afhakken die Turkse arm. Over de Marokkaanse islamieten uit het recente verleden zal ik hier verder maar zwijgen. Ook het feit dat er nu een paar honderdduizend kiezers moslims gestemd hebben op een geïnfiltreerde moslimpartij met jihadisten geeft te denken. Wij laten ons van binnenuit vernietigen door dit toe te staan. Er is namelijk nooit een grens bij islamieten. Die grens moeten wij zelf keihard stellen. Nu zweept zo’n Erdogan de mohammedanen in het Westen weer op tot een religieuze oorlog, een heilige oorlog oftewel jihad. Maar ja, tachtig procent van de kiezers heeft geen flauw benul wat dat betekent…

U vindt voorgaande overdreven? Misschien denkt u wel dat ik een racist ben? Soit, ik zit er niet mee en werp het ver van mij. Zolang ik binnen de islam verachte aap, minder dan vee en het slechtste der schepselen genoemd wordt, ga ik graag elke discussie aan. Maar ik wil u even iets uitleggen en voorhouden zoals de islamiet u bekijkt, zoals deze over u denkt en wat uw bestemming zal zijn. Zonder u een hele Koran-lezing te geven, leg ik u een paar verzen voor. Deze heilige teksten worden in elke moskee in Nederland onderwezen aan elke moslim. Ze zijn dwingend en elke islamiet dient zich daaraan te houden en ernaar te leven omdat het van Allah komt. Aan u om de verbanden te zien met talloze situaties heden ten dage. Kijkt u weg of weigert u het te geloven? Dan bent u, naar alle waarschijnlijkheid behorend tot de tachtig procent, vreselijk dom en u verdient dan ook niet beter om te sterven door de opkomende islamitische terreur die géén grenzen kent zoals te zien is bij de vervolging en het vermoorden van christenen in islamitische landen.

De Koran is perfect en verlichting ondenkbaar;

18:2 Alle lof zij Allah, Degene Die aan zijn dienaar het Boek heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.

4:82 Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden.

6:34 En er is niemand die de Woorden van Allah kan veranderen…

Niet selectief winkelen in de Koran;

2:85 Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

Alléén islam is geoorloofd, géén andere godsdiensten;

3:85 En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden…

Gehoorzaam alléén Allah en z’n wetten;

2:165 En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen…

3:64 …dat wij niemand dan Allah dienen en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen…

4:69 En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt: zij zijn met degenen van de Profeten en de waarachtigen en de martelaren en de oprechten die Allah begunstigd heeft. Zij zijn de beste metgezellen!

24:52 En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.

24:63 Waarlijk, Allah kent degenen onder jullie die in het geheim wegsluipen. Laten degenen die zijn bevel  ongehoorzaam zijn opletten dat een beproeving hen treft of een pijnlijke bestrafring hen treft.

8:24 O jullie! die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft…

4:14 En hij die Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is en Zijn bepalingen overtreedt, Hij (Allah) zal hem de Hel binnenleiden. Zij zijn eeuwig levenden daarin. En voor hem is er een vernederende bestraffing.

Mohammed is het perfecte rolmodel;

33:21 Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een prachtig voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het Hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.

3:31 Zeg: Als jullie van Allah houden, volg mij (Mohammed) dan..

Dwang tot Jihad voor elke moslim;

2:216 De strijd is jullie verplicht, terwijl jullie er een afkeer van hebben. Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten

2:193 En bestrijdt hen tot er geen Fitnah (meer) is en de godsdienst alleen aan Allah behoort, maar indien zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers.

4:74 En wie strijdt voor de zaak van Allah, of hij gedood wordt of overwint: Wij zullen hem daarna een geweldige beloning geven.

4:76 Degenen die geloven vechten voor de zaak van Allah en degenen die ongelovig zijn vechten voor de zaak van de boze. Vecht dus tegen de helper van de Satan. Voorwaar, de listen van de Satan zijn zwak.

4:95 En Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.

4:104 En versaagt niet in de vervolging van het (ongelovige) volk.

9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

9:29 Bestrijd diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

9:39 Als gij niet voortgaat te vechten zal Hij u met een pijnlijke straf straffen en zal Hij een ander volk in uw plaats stellen en gij zult Hem in het geheel niet deren. Allah heeft macht over alle dingen.

47:4 Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast.

Bejegening van de niet-moslims;

8:22 Voorwaar, de slechtste schepselen bij Allah zijn de doven en de stommen (van hart): degenen die niet begrijpen.

3:110 Gij (moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt ;gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah.  En als de Lieden van de Schrift (Joden) zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

3:141 Opdat Allah de gelovigen moge louteren en de ongelovigen vernietigen.

5:33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

98:6 Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

Vrienden met ongelovigen (niet-moslims);

3:118 O jullie die geloven, neemt geen boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voorkomt, wat hun harten verbergen is nog erger. Wij hebben de Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen

3:149 O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die niet geloven gehoorzamen, zullen zij jullie doen omkeren (op het goede pad) en jullie zullen dan als verliezers omkeren.

Dit is zomaar een willekeurige greep uit de Koran en zeker géén uitputtend overzicht. Ook de Soenna bestaande uit Sira en Hadith is buiten beschouwing gelaten. Integratie, assimilatie of aanpassing is een utopie  zoals u begrijpt.

En voorlopig, volgens het meest negatieve scenario, zitten we met vier jaar politiek correcte wegkijkende elite op een weg die de islam behaagt. Verdiep u in de historie van het islamgeweld in al die 59 islamitische landen. Hoe cultuur, eigenheid en vrijheden zijn weggevaagd. En dit soort lieden die het islam barbarisme aanhangen, zullen met wederom duizenden ons land overspoelen in de komende vier jaar. Zeldzaam, zo’n dwaas volk dat zichzelf vernietigt door stupide keuzes zonder kennis van zaken.

groet Zeepertje

Also published on Fenixx.org

4 Comments

  1. “De andere artikelen heb ik nôg niet gelezen ,maar deze “spreekt mijn ! taal ! Ïk wil mij zo veel en vaak als mogelijk ïnzetten ! om dit uitschot te “bestrijden ! Ën ik weet dat ik bij de Üitnodigers”moet beginnen ! “Vergis je niet in mijn leeftijd ! Ïk kan ,en ben bereidt ! “Hêêl vêr te gaan ! “Mis nu nog de juiste ! “contacten ! Ïk vindt jullie “tê gek goed bezig !! {ben gêên “maloot !!}

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.