De meest dodelijke cocktail lieve lezers; Islamitische dwang met westers oikofobe dhimmitude

Ik houd het niet meer uit. Stil zit ik hier weer diverse “world wide news” items door te nemen. Een mengeling van verdriet, woede en frustratie vult mij. Meer en meer en in steeds grotere mate wind ik mij op wat er zoal ten tonele verschijnt.

Nu weer een onzalig bericht waarin voorstellen tot hoofddoekjes –voor je het weet wordt dat een niqab- bij de Amsterdamse politie. Het interesseert me niet eens meer ene flikker waar dat vandaan komt, welke onzalige malloot met zoiets op de proppen komt.

Uiteraard voert het terug naar een Mohammedaanse bron, met als tussenlaag geïnfiltreerde allochtonen die zich bewezen hebben in een proces van civiele jihad, toegestaan door een clubje islam-appeasers, een stel naïeve onwetenden die zich baden in een dhimmitude houding om vooral niet voor racist uitgemaakt te worden. De samenleving is verrot, door en door verrot tot in de hoogste geledingen. We kunnen ons als burgers niet langer verlaten op de overheid die met Stalinistische hand elke onrust, woede of bezorgdheid vanuit de gemeenschap naast zich neerlegt.

U mag gerust weten dat ik met regelmaat tandenknarsend achter mijn scherm zit edoch met tranen van verdriet in mijn ogen. Dan klap ik menigmaal dicht, ik ga op slot. Het lijkt haast een natuurlijk afweermechanisme in mijn lichaam als enig overgebleven redmiddel om hier niet aan onderdoor te gaan. Wij zijn geen land meer om langer trots op te zijn. Wij laten ons piepelen door een elite die ons voortdurend leugens vertelt, een media die de waarheid verhult terwijl zij samen, hand in hand, wanneer zaken niet langer onder de pet te houden zijn, ons halve waarheden voorschotelen. Evenwel is er altijd weer de ondertoon richting luisteraar of kijker, de verborgen indoctrinatie maar ook het steeds openlijker bashen van eenieder die wel goed geïnformeerd blijkt en vanuit kennis een realistische blik heeft en als zodanig handelt. Pure vergiftiging, minachting, het vol in de bek schijten van de burgers.

En de burger? Deze slaapt, deze houdt zich bezig met allerlei futiliteiten, ondergeschikte en onbelangrijke zaken in deze fase van de strijd tot overleven. Zij slikken alles wat hun door de NPOlicor wordt voorgeschoteld als zoete koek. Een stelletje criminelen die ons prime-time allerlei onnozelheden brengen. Dingen waarmee ze kunnen manipuleren en de bevolking voor zich kunnen winnen worden overdreven breed geëtaleerd.  Voetbal of liedjes op een Eurovision enzovoorts. Deze week –ik viel bijna van mijn stoel- zowaar twee berichten achter elkaar over India dat 2 homo’s, betrapt op een wat innige omgang, gestraft werden met 85 stokslagen en pal erachteraan over governor Ahok van Jakarta die het gevang in moest wegens godslastering. Evenwel werd niet duidelijk het verband gelegd met de islam waarin dit wordt voorgeschreven vanuit de mohammedaanse literatuur. Niet gezegd werd dat dit alles een gevolg zal zijn bij een verregaande islamisering. Welnu, Zeepertje noemt dat ronduit crimineel. De bevolking dient in toom te worden gehouden, vooral geen onrust.

Enigszins weemoedig staar ik naar mijn scherm. Annabel Nanninga bericht over het verzetten van Kinderdag 1 juni in het licht van Ramadan…zucht. Wederom maakt woede zich van mij meester; Hoe vaak, hoe intens en met hoeveel voorbeelden moet je nu komen om de slapende mens wakker te schudden. Moedeloos, radeloos en terneergeslagen klap ik mijn tekstverwerker dicht om even te bezinnen. Wederom wellen tranen op. Mijn compassie, mijn woorden, mijn initiatieven, het heeft geen weerklank. Ernstige waarschuwingen, uitleg en be-argumentaties, ze lijken er niet toe te doen. Onderbouwingen vanuit die mohammedaanse literatuur om de gevolgen van de ingeslagen weg te openbaren lijken geen gehoor te vinden. De islamisering schrijdt voort en de westerse mensheid slaapt. Zij weigeren enige kennis tot zich te nemen die er via allerlei kanalen ruim voorhanden is. Nee, blind wordt de islam verdedigd, met name door links tuig dat er geen enkele notie van heeft wat het doel is van islamieten. Homo’s, transgenders en weet ik wat voor soorten er tegenwoordig nog allemaal meer rondhuppelen, zij staan pal voor de islam zonder enig besef wat hen te wachten staat wanneer deze cult meer en dieper infiltreert in ons overheidsbestel. Christenen die met “I love the Quran” bordjes meehobbelen bij demonstraties door jank-kopvodden. Verdediging zonder enkele basis. De racismekaart heeft de mohammedaan immers altijd op zak.

Die vuilniszak eerder deze week die haar kindkopvod thuishield van school vanwege een islamitisch offerfeest en dan tienduizend euro schadevergoeding eist van betreffende school vanwege het missen van de klassenfoto. En dan een rechter IN NEDERLAND die daar voorts in meegaat en de eis toekent… Of de trigger voor dit stuk dat er bij de Amsterdamse politie een kopvod wordt overwogen. Wie haalt het in zijn harsens om dat ook maar te overwegen? Dhimmitude pur sang, de angst een minderheid te kwetsen in combinatie met de islamitische dwang om als minderheid erkent te worden met minimaal de kaarten van “religievrijheid” en “racisme”. En wij? Wij laten ons volledig inpakken door die scumbags  hun taqiyyaans gedrag in de vorm van islamitische leugens en halve islamitische waarheden. In plaats van zelf op onderzoek uit te gaan en zelf eens zo’n koran in te duiken. Nee, buigen en bukken, appeasen en pamperen, steeds verder de eigen westerse vrijheden inperken. De begrenzing kent geen einde hetgeen heel waarneembaar is bij de vrijheid van meningsuiting. Dit is dan ook één van de eerste dingen die sneuvelt onder de islam. Ik kijk alleen maar naar de Social Media platforms waar een block onmiddellijk loert bij het posten van islam-kritische teksten. Jammerlijk deelt Zeepertje deze ervaring bij herhaling. Dhimmitude, dhimmitude, dhimmitude, en als het even kan het liefst pro-actief om het janken van mohammedanen te voorkomen.

Waarom zijn het toch de linkse onnozelen die iedereen de dood in willen jagen door het ontberen van kennis enerzijds en de weigering tot analyse van de islam ideologie anderzijds? Nee, immer tolerantie, voor iets dat zij helemaal niet begrijpen, gewoon lievvv zijn. Nou, die tolerantie blonk van de week weer uit toen notabene in IJsland door links tuig getracht is Robert Spencer te vergiftigen. Gelukkig heeft de beste man het overleefd.

Is het racistisch om eigen cultuur, eigen westerse normen en waarden te verdedigen? Is het fout om trots te zijn op wie wij zijn? Trots op wat we in een aantal eeuwen hebben opgebouwd? Wat heeft de islam bijgedragen in de ontwikkeling op elk gebied in deze wereld? Niets, nada, noppes en zero. Maar ja, in die achterlijke woestijncultuur “kennen” ze wel de koran. Ik kan u verzekeren dat er weinig mohammedanen zijn die de literatuur kennen, zij horen alleen wat zo’n haatbaard hen vrijdags in de moskee naar binnen giet. Ook wanneer er van dergelijke haatbaarden of kopvodden bij van die foute programma’s –lees; linkse tafels- zitten, dan spuien zij uitsluitend een indoctrinatie uit de moskee of geven een draaiing aan koranverzen die niet klopt. Of koranverzen zijn geabrogeerd en vervangen door latere verzen, ze hebben geen idee.

En ja, wanneer er in een uitzonderlijk geval eens mensen uit ’t rechtse spectrum worden uitgenodigd zoals eens bij Pauw, dan weet deze handig en op slinkse wijze deze mensen te bashen of onderuit te halen door opmerkingen beneden de gordel of door ze niet te laten uitspreken of hun punt te laten maken. Uiteindelijk breekt dan Wierd Duk in die zaken wat nader bloot legt. Heb die Pauw destijds getweet om Zeepertje eens uit te nodigen (liefst met een zwikkie van die haatbaarden) want dan krijg je echt vuurwerk. Maar ja, die Pauw die heeft daar de ballen niet voor hè, of twee linkse ballen. Het zelfde trucje werd uitgehaald toen Thierry Baudet eens bij die Pauw was ontboden aan tafel. Die hele kliek sprong in zijn nek maar Thierry is er niet de man naar om zich uit het veld te laten slaan. In ieder geval durft hij zich wel –in tegenstelling tot Geert Wilders- in het hol van de leeuw te begeven. Respect voor dit goudhaantje die fantastisch over al die policor poep heen kraait. Nu het dan toch over politiek gaat, schokte het me van de week hoe de kamer zich bloot gaf inzake de 5 moties ingediend door Thierry Baudet. Dit geeft ook hier de oikofobe attitude aan die er kamerbreed binnen 128 zetels stoelt. Eindelijk een vreselijk goed aantal concrete plannen waar in meerderheid tegen wordt gestemd. Op zo’n moment val ik helemaal stil, is Nederland dan werkelijk reddeloos?

Wanneer u nagaat dat we inmiddels 3 -door partij DENK vertegenwoordigde- Jihadisten in de Tweede Kamer hebben die het uitsluitend voor de bestaande parallelle mohammedaanse samenlevingen opnemen dan is het onmogelijk anders te concluderen dan dat zij een permanente jihad strijd voeren zoals in de koran wordt opgedragen aan de islamieten. Hun streven is echt een kalifaat waarin de sharia wetgeving de maat bepaalt. Alle tegenwerpingen naar de buitenwereld zijn de optima forma van taqiyya. Het ultieme Dar al-islam zal pas vrede waarborgen volgens de koran. En geen enkel kamerlid die tegen ze opstaat, zelfs Geert Wilders laat zich inpakken door die partij. Hij dient een koran mee te nemen en daar passages die relevant zijn in een debat uit voor te lezen, ieder gaat immers over zijn eigen spreektijd. Dit heeft Zeepertje reeds diverse malen geuit via Social Media maar ook in brieven en mailtjes naar heer Wilders. De uitslag van de verkiezingen in maart jl waren een deceptie waar ik nog steeds niet van bijgekomen ben.

Zeepertje weet niet meer wat te schrijven, hoeveel voorbeelden moeten aangedragen? Op deze site staan er honderden die (bijna) allemaal islam-gerelateerd zijn. Zowel over de linkse “vrede” als ook de “religie van de vrede”, elkaars bondgenoten als het gaat om islamisering, staan hier eindeloos veel items, artikelen, video’s enzovoorts. Wanneer roept het Nederlandse volk een halt toe aan deze mohammedaanse soldaten? Soldaten, zoals ook weer bleek met die Erdohond die opdracht gaf –als gast in de Verenigde Staten- tot het neerslaan van een vijftiental Koerdische betogers ter plaatse? Nee, het gaat maar door met de haathutten, de bidruimtes binnen publiek domein, de halal hypotheken, het halal zwemmen, het halal eten, het verdringen van eigen christelijke feestdagen, het erkennen van de mohammedaanse marteldagen, het halal slachten, het verdringen of verwijderen van alles wat de mohammedaan mogelijk kwetst enzovoorts…

Ik voorzie, gezien ook de verrotte elite, overheidsbestuursorganen en politiek dat wij zelf een kruistocht dienen te starten en letterlijk te zwaard moeten om deze waanzin te stoppen, massaal in opstand, hetgeen begint met krachtenbundeling zoals Polen in de video hieronder waarover niets vernomen werd in de mainstream. Wanneer zojuist genoemde partijen weigeren naar het verleden te kijken en de historie en ontwikkeling van de islam, als ook de impact en de daaruit resulterende gevolgen te erkennen, zijn wij gedoemd te verworden tot een islamitische gemeenschap zonder vrijheden. Wanneer binnen een paar jaar de islam de geldende dominantie is, zijn onze waarden en normen verdampt. Dan zijn we overgeleverd aan de islamitische honden en wordt onze wil volledig ondergeschikt aan hun gerief. De vraag zal dan zijn of er politie denkbaar is zonder kopvod.

  • Poland to Muslims: ” Here, Jesus is our King so get out “

Ik sluit af omdat ik er weer danig ziek van ben en u op dit moment niet verder ga overtuigen van mijn gelijk, hetgeen de nabije toekomst gaat uitwijzen. Tot slot zult u mogelijk of wellicht de neiging hebben om mij te betitelen als racist omdat ik bepaalde benamingen gebruik. Ik kan u verzekeren dat, sprekend over islamitische honden, ik niets anders zeg dan wat de koran standaard de mohammedanen met de paplepel ingeeft. Als ongelovige bent u volgens dit liefdevolle en vredige boek minder dan een beest, u bent als ongelovige geen onderdeel van de mensheid, u bent het slechtste der wezens.

Als toegift zal ik u binnen 24 uur, in het eerstvolgende artikel een (eerder gepubliceerde) koran recitatie geven in het licht van Ramadan. U kunt dan zelf vast wat in de juiste stemming komen, mede ter volle glorie en verheerlijking van de oprukkende islamisering. Ugh.

Groet Zeepertje

Voor de relax op deze zaterdagavond hier wat reacties op het politiekopvod;

  • GSTV. Hoofdddoekjes bij de politie, goed idee?
  • ‘Ik wil bij de politie, maar niet zonder hoofddoek’
  • VVD Amsterdam: ‘hoofddoekjes bij de Politie geen goed idee’
  • Politie pleit voor toestaan hoofddoekjes
  • Politie Amsterdam wil hoofddoekjes

Also published on Fenixx.org

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.