Begrijp de Islam; Het verhaal van Mohammed (Hoofdstuk 2 – Islam gesticht)

2. Islam is gesticht

Toen hij ongeveer veertig jaar oud was, begon Mohammed maand-lange retraites te nemen, te bidden en de religieuze gebruiken van de Qoeraisj uit te voeren. Hij begon visioenen te krijgen waar hij door de engel Gabriël werd bezocht.

Hij zei dat Gabriël hem de Schriften zou leren. Gabriël zei hem vervolgens om deze Schriften te reciteren, zodat hij ze aan zijn volgelingen kon leren. Deze zouden later worden opgeschreven door zijn volgelingen en zijn na zijn dood gecompileerd in wat tegenwoordig bekendstaat als de Koran.

Zijn vrouw Khadija steunde hem en werd de eerste bekeerling van de nieuwe religie van de islam. In de Arabische islam betekent “onderwerping”. Khadija werd al snel vergezeld door de geadopteerde zoon van Mohammed en andere familieleden. Uiteindelijk kwamen ook enkele andere mensen buiten de familie bij hen.

Toen Mohammed aanhangers kreeg, kreeg hij meer zelfvertrouwen. Al snel begon hij openlijk te prediken vanuit zijn nieuwe religie.

In het begin veroorzaakte dit geen probleem. De Qoeraisj waren erg tolerant ten opzichte van verschillende religies, want zo verdienden ze hun geld. Voor hen betekende meer religie meer geld. Als de nieuwe religie van Mohammed meer mensen ertoe bracht om te aanbidden, zou het des te beter zijn.

Dingen begonnen echter al snel te zinken, omdat de toon van Mohammed’s leringen steeds minder tolerant werd. Mohammed begon te leren dat zijn religie de juiste was (wat oké was) maar dat alle andere religies onjuist waren (wat niet zo was).

Hij spotte de andere religies en maakte hun Goden belachelijk. Wat nog erger was voor de Qoeraisj, was Mohammed’s bewering dat omdat hun voorouders geen moslims waren, ze in de hel brandden. Voor de Qoeraisj wiens voorouders heilig waren, was dit ondraaglijk. Ze smeekten hem om hiermee te stoppen en terug te gaan naar het promoten van zijn eigen religie zonder die van hen af te blazen.

Toen hij weigerde, wilden de Qoeraisj hem doden. Helaas voor hen genoot Mohammed nog steeds de bescherming van zijn machtige oom, Abu Talib. De Qoeraisj probeerden zijn oom inducements aan te bieden. Ze wilden dat hij Mohammed overhandigde zodat ze hem konden doden, maar hij weigerde standvastig.

Mohammed was duidelijk een charismatische prediker die geleidelijk aan meer aanhangers kreeg. Dit verhoogde de verdeeldheid binnen de gemeenschap. Er waren ruzies en constant gekibbel. Mekka was een klein stadje en iedereen kende elkaars zaken.

Wat eens een vreedzame en winstgevende gemeenschap was, was nu slecht verdeeld, tussen de Qoeraisj en de nieuwe bekeerlingen die bekend stonden als moslims (wat betekent dat zij die hebben ingediend).

Sommige minder krachtige moslims en vooral slaven die zich hadden bekeerd, werden door de Qoeraisj slecht behandeld. Gelukkig voor hen was de oom van Mohammed in staat om hen allemaal te beschermen tegen ernstige schade. Sommige van de Mekkanen die zich bekeerden, behoorden ook tot de sterkste en machtigste leden van de gemeenschap.

Het werd geleidelijk moeilijker voor de Qoeraisj om iets aan Mohammed te doen. Hoewel hij ze stom had genoemd, hun goden had beledigd en beweerde dat hun voorouders in de hel brandden, konden ze hem niet tegenhouden.

De Qoeraisj probeerden met Mohammed te redeneren en probeerden zelfs een deal te sluiten. Ze boden hem geld aan, of zelfs het leiderschap van de stam, als hij gewoon zou stoppen met zijn prediking. Mohammed weigerde en stond erop dat hij alleen de boodschapper van Allah was en geen keus had.

Opmerkingen van de auteur:
Voordat ik te ver in de islam kom, wil ik een heel kort overzicht geven van het christendom. Vind je het leuk of niet, als je bent opgegroeid in een “Westers” land, dan zijn je ethiek, je gevoel voor goed en kwaad, gebaseerd op christelijke leringen, net als de wetten die onze samenleving maakt.

Mensen die in verschillende culturen opgroeien, kunnen een andere definitie hebben van wat goed en fout is. Om een voorbeeld te geven, wat een Viking als ‘het juiste ding om te doen’ zou hebben beschouwd, zou waarschijnlijk in het moderne Denemarken als ernstig asociaal worden beschouwd.

Islam heeft een reeks ethiek. Om deze ethiek te verklaren, zal ik ze soms vergelijken met de christelijke ethiek. Dit is niet omdat ik het christendom promoot, maar omdat de meeste westerlingen (waaronder ikzelf) het veel beter begrijpen dan bijvoorbeeld het hindoeïsme of het boeddhisme.

De basis van de christelijke (en joodse) ethiek zijn de Tien Geboden die we waarschijnlijk allemaal kennen. Niet stelen, bedriegen, liegen, vermoorden, begeren etc. Deze worden dan afgetopt met de Gouden Regel die is:

“Doe anderen zoals u wilt dat zij u doen.”

Uit de Gouden Regel zijn de andere principes afgeleid van vrijheid van meningsuiting, de rechtsstaat, gelijkheid, tolerantie enz. Die de wetten en gebruiken van de meeste westerse landen ondersteunen.

Opgegroeid in een samenleving gebaseerd op deze Gouden Regel, zijn we geneigd te geloven dat het een universeel en zelfs niet op afstand een radicaal idee is. Houd er echter rekening mee dat de man die dit idee 2000 jaar geleden populair maakte, eraan is genageld.

Ondanks dit won het idee valuta en bleef zich verspreiden. Tegen de tijd van Mohammed’s geboorte was het christendom de dominante religie in het grootste deel van het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa.
De gouden regel en de tien geboden zijn echter NIET de basis voor elke religie en samenleving. Zoals je snel zult ontdekken, zijn ze zeker niet de basis van de islam.

Islam is moeilijk om duidelijk uit te leggen. In sommige opzichten is het een beetje zoals een gigantische legpuzzel. Ik zou je een stukje van een legpuzzel kunnen laten zien en je bijvoorbeeld kunnen vertellen dat het een tijgersneus is. Hoewel het misschien niet op de neus van een tijger lijkt, is het pas als je het omringd door de andere stukken ziet, dat je kunt vertellen wat het werkelijk is.

Sommige dingen die ik schrijf, kunnen vreemd of zelfs belachelijk lijken voor iemand die is opgegroeid in een westers land met een op christenen gebaseerde ethiek. Hopelijk echter, tegen de tijd dat je klaar bent met dit boek, zul je elk stuk in de context van de hele foto kunnen zien.