Begrijp de Islam; Het verhaal van Mohammed (Hoofdstuk 6 – Joden uit de genade)

6. De Joden vallen uit de genade

De weinige Joden die in Mekka woonden hadden weinig kennis over hun religie. Toen Mohammed beweerde een joodse profeet te zijn, namen ze zijn woord ervoor op. In Medina waren veel Joden. Onder hen waren rabbijnen en experts op het gebied van de Joodse religie.

Als gevolg hiervan ondervond Mohammed ernstige vragen over zijn overtuigingen en was hij niet in staat de Joden ervan te overtuigen dat hij een van hun profeten was. Ze konden duidelijk zien dat de Koran niet klopte met hun Schrift.

Dit maakte Mohammed woedend, die de Joden minachtte en beweerde dat ze hun Schrift hadden vervalst. Hij zei dat ze de rol hadden weggenomen die zijn komst voorspelde. In feite is Allah van de Koran fundamenteel anders dan de God van de Thora (de Joodse Bijbel of het “Oude Testament”).

Bijvoorbeeld, van de God van de Bijbel / Torah wordt gezegd dat hij van alle mensen houdt. Hij houdt zelfs van degenen die zondigen en weigeren in hem te geloven. Mohammed’s God Allah echter, veracht de ongelovigen (Kaffirs).
Mohammed maakte ook dezelfde beschuldiging over christenen die de Bijbel vervalsten; maar toch zijn er exemplaren van de Bijbel en van de Joodse Thora gevonden die honderden, soms duizenden jaren ouderden dan Mohammed. Dit zijn dezelfde boeken als die we vandaag hebben.

Haat tegen de Joden was vanaf dit punt de religie van de Islam kleuren. In feite bevat de biografie van Mohammed meer haat tegen de Joden dan Hitler’s Mein Kampf [Centrum voor de studie van de politieke islamitische statistische analyse van islamitische heilige teksten]. Tot dit moment had Mohammed zijn volgelingen verteld om naar Jeruzalem te bidden.

Nu veranderde hij van gedachten en zei hij om te bidden naar de Ka’ba in Mekka. Hij begon slecht te spreken over zowel joden als christenen. De Koran beweerde dat Allah hen in varkens en apen zou veranderen.

Kind bruiden
Niet lang na zijn aankomst in Medina, voltrok Mohammed zijn huwelijk met Aisha die nu negen jaar oud was. Mohammed stemde met tegenzin in met haar om haar poppen in de harem te brengen. Dit was een moeilijke beslissing voor hem omdat hij afbeeldingen haatte van welke aard dan ook.

Dit omvatte alle soorten beeldhouwwerken of schilderijen. De leeftijd van Aisha wordt op dit moment geverifieerd door een aantal van de meest betrouwbare Hadith. Er zijn een paar zwakkere hadith die dit feit lijken tegen te spreken.

Deze worden soms aangehaald door moslims die de beschuldiging willen ontkennen dat Mohammed een pedofiel was. Houd er echter rekening mee dat de meest gerespecteerde handleiding van de sharia-wet (die is gebaseerd op het voorbeeld van het leven van Mohammed) instructies geeft voor het scheiden van een vrouw die de puberteit nog niet heeft bereikt [Reliance of the Traveler vertaald door Nuh Ha Mim Keller, door Amana Publications, 1994].

Van Bukhari’s Hadith:
B5,58,234 Mohammed verloofde mij toen ik [Aisha] een meisje van was
zes jaar. We gingen naar Medina; toen werd ik ziek en viel mijn haar naar beneden.
Later groeide mijn haar weer en mijn moeder, Um Ruman, kwam
voor mij terwijl ik in een schommel speelde met een paar van mijn vriendinnen.
Ze belde me en ik ging naar haar toe, niet wetend wat ze wilde
doe mij. Ze ving me bij de hand en liet me staan bij de
deur van het huis. Ik was toen buiten adem en toen ik ademde
werd in orde, ze nam wat water en wreef over mijn gezicht en
hoofd erbij.
Toen nam ze me mee het huis in. Daar in het huis zag ik
sommige Helper-vrouwen die zeiden: “De beste wensen en de zegen van Allah
en veel succes. “Toen vertrouwde ze me aan hen toe en ze bereidden zich voor
ik voor het huwelijk. Onverwacht kwam Mohammed naar me toe in de
voormiddag en mijn moeder gaven me aan hem. Op dat moment ben ik
was een meisje van negen jaar oud.

Opmerkingen van de auteur:
Fecundisme: (woord afgeleid van vruchtbaarheid) is de politiek van moedwillig het bevorderen van een hoog geboortecijfer onder een groep omwille van het vergroten van zijn aantallen gerelateerd aan andere groepen en bijgevolg zijn politieke invloed [Wikipedia].

Het is natuurlijk verleidelijk om een moreel oordeel te vellen over de rechten en het onrecht van deze situatie. Volgens de huidige (westerse) normen was wat Mohammed deed zowel moreel weerzinwekkend als zeer illegaal. Veel samenlevingen hebben lagere leeftijden van instemming dan we vandaag hebben.

Negen jaar oud lijkt aan de onderkant van de schaal te zijn. In het 7e-eeuwse Arabië leek deze daad echter niet veel controverse te veroorzaken. Het lijkt er daarom op dat we voldoen aan de normen van Mohammeds samenleving. Ik voel me ook verplicht om erop te wijzen dat een aantal zelfverklaarde heilige mannen hun positie hebben gebruikt om seks te krijgen met jonge meisjes. Als dit het ergste was wat Mohammed had gedaan, zou ik dit nu waarschijnlijk niet schrijven.

Zoals we echter snel zullen zien, vanaf het moment dat hij zichzelf profeet noemde, leek Mohammed slechts één doorslaggevend doel te hebben. Hij lijkt vastbesloten te zijn dat de hele wereld hem zou accepteren als de laatste profeet van God. Elk aspect van zijn leven en zijn religie werd gericht op dit ene doel.

Mohammeds grote seksuele lust is duidelijk gedocumenteerd in de heilige boeken van de islam. Om zijn houding tegenover vrouwen en seks te begrijpen, moeten ze echter worden gezien in de context van politieke en militaire expansie. Dit lijkt in dit stadium misschien als nutteloze speculatie. Naarmate dit verhaal zich ontvouwt, zullen andere stukjes van de puzzel snel op hun plaats vallen, wat dit overvloedig duidelijk zal maken.

Mohammed was niet de eerste die het Fecundisme gebruikte en hij was zeker niet de laatste. De katholieke kerk is een van de bekendere voorbeelden. Voorzitter Mao gebruikte het met groot succes. Het daaropvolgende Chinese leiderschap moest echter het “One Child” -beleid implementeren om de negatieve gevolgen van overbevolking, zoals honger, armoede en overbevolking, te voorkomen.

Islam geeft niet om deze gevolgen. Ze zijn in feite het kenmerk van de meeste islamitische samenlevingen.

De overbevolking leidt ertoe dat moslims waar mogelijk emigreren om zich in nieuwe gebieden te vestigen. Het proces begint dan helemaal opnieuw. Dit was een onderdeel van de islamitische strategie sinds Mohammeds ‘Hijra’, of emigratie naar Medina. Voordat ik de manieren uiteenzet waarop de islam dit hoge geboortecijfer behaalt, laten we eens kijken naar wat de islam te zeggen heeft over de plaats van een vrouw in de samenleving [Bill Warner van het Centrum voor de studie van de politieke islam].

De beste manier om meer te weten te komen over de Sharia-wetgeving is om de eigenlijke wetten te onderzoeken. De beste bron is Reliance of the Traveller, vertaald door Nuh Ha Mim Keller, door Amana Publications, 1994. De Sharia is georganiseerd in een overzichtsvorm en elke zaak hieronder zal worden gerefereerd aan het indexnummer.

Gedwongen huwelijk
Een vrouw kan gedwongen worden om met iemand te trouwen die ze niet wil.

M3.13 Wanneer de bruid een maagd is, mag de vader of de vadervader met haar trouwen zonder haar toestemming, hoewel het wordt aanbevolen om haar toestemming te vragen als zij de puberteit heeft bereikt. De stilte van een maagd wordt als toestemming beschouwd.

Gedwongen seks
De vrouw moet seks hebben wanneer haar man erom vraagt.

M5.1 Het is verplicht voor een vrouw om haar man onmiddellijk seks met haar te laten hebben wanneer:
(a) hij vraagt haar;
(b) thuis;
(c) Ze kan het fysiek verdragen.

Vrouw slaan
De Koran zegt dat een vrouw geslagen kan worden. Mohammed aanbevolen vrouw slaan in zijn laatste preek in Mekka. Hier is de Sharia:

OMGAAN MET EEN OPSTANDIGE VROUW
M10.12 Wanneer een echtgenoot tekenen van opstandigheid in zijn vrouw opmerkt in woorden als wanneer zij hem koud antwoordt wanneer zij dat beleefd deed. of hij vraagt haar naar bed te komen en zij weigert, in tegenstelling tot haar gebruikelijke gewoonte; of het nu in daden is, zoals wanneer hij haar wars van hem vindt wanneer ze eerder vriendelijk en opgewekt was), waarschuwt hij haar in woorden zonder haar te weren of haar te slaan, want het kan zijn dat ze een excuus heeft.
De waarschuwing zou kunnen zijn om het haar te vertellen,
“Vrees Allah voor de rechten die u mij verschuldigd bent,”
of het zou kunnen zijn om uit te leggen dat opstandigheid zijn verplichting om haar te ondersteunen teniet doet en haar een wending geeft onder andere vrouwen, of het zou kunnen zijn om haar te informeren,
“Je mij gehoorzamen is religieus verplicht”.
Als ze rebellie begaat, verbiedt hij om zonder woorden te slapen (seks te hebben) met haar en kan ze haar slaan, maar niet op een manier die haar verwondt, wat betekent dat hij haar niet mag kneuzen, botten breken, haar verwonden of bloed laten vloeien. Het is onwettig om iemands gezicht te raken. Hij mag haar slaan, of ze nu slechts één keer rebels is of meer dan eens, hoewel een zwakkere mening luidt dat hij haar niet mag slaan tenzij er herhaalde opstandigheid is.

Welke invloed heeft dit op het geboortecijfer in een moslimgemeenschap?
1) Aangezien de Sharia-wetgeving het voorbeeld van Mohammed volgt, moet de minimumleeftijd voor het huwelijk negen jaar zijn. De regering van Saudi-Arabië probeert op dit moment [2013] een minimumleeftijd in te voeren voor een huwelijk van zestien jaar oud. Dit is waarschijnlijk door een mengeling van schaamte en internationale druk. Het wordt echter geconfronteerd met stijve tegenstand van de machtige religieuze autoriteiten van dat land (er bestaat op dit moment geen minimumleeftijd voor het huwelijk in Saoedi-Arabië [http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/05/27/will-saudi-arabia-end-child-marriage]).
2) In islamitische samenlevingen is de eer van een familie allemaal belangrijk en hangt grotendeels af van de ongerepte moraal van haar vrouwelijke leden. Het uitlokken van dochters vermindert de kans op seksuele ongepastheid vóór het huwelijk zo snel mogelijk.
3) Meisjes hebben hier weinig over te zeggen.
4) Eenmaal getrouwd heeft een meisje niet het recht om geslachtsgemeenschap met haar man te weigeren, behalve in extreme omstandigheden.
5) Anticonceptie in islamitische samenlevingen wordt afgekeurd. Islam bevordert grote gezinnen als zeer wenselijk.
6) Voorbestemming is een kerngeloof in de islam. Alles is door Allah gepland en alles wat we doen zal zijn plan niet veranderen. Piekeren over het bieden van kinderen is daarom geen probleem voor moslims. Op de vraag wie voor hun kinderen zorgt, is een gemeenschappelijk antwoord: “Allah zal voorzien”.
7) Een moslim kan maximaal vier vrouwen hebben. Van een vrouw in de vruchtbare leeftijd van wie de man om welke reden dan ook sterft, wordt doorgaans verwacht dat zij hertrouwt. In het geval van een oorlog met een moslimgroep waarbij driekwart van de moslimmannen wordt gedood, zal het geboortecijfer niet te veel worden aangetast.

In theorie is een vrouw dan om negen uur getrouwd en blijft ze vanaf dat moment constant zwanger. Als twintig jaar oud, wanneer een niet-moslimmeisje haar eerste kind zou verwachten, zou een moslimmeisje tien kinderen kunnen krijgen en haar eerste kleinkind kunnen verwachten.

De realiteit is natuurlijk veel minder dan dit. Hoge kindersterfte en de dood van moeders is slechts een beperkende factor. In sommige islamitische landen wordt dit verergerd, pervers, door een gebrek aan “geboorteafstand.”

Hoewel geen van deze punten noodzakelijkerwijs verplicht is, oefent de islam een hogere mate van controle uit over zijn volgelingen dan de meeste andere religies. De katholieke kerk promoot ook een hoog geboortecijfer, maar in Italië, het huis van de kerk, is het geboortecijfer een van de laagste in de wereld.

In een samenleving onder de sharia-wetgeving zal de druk om deze regels te volgen erg groot zijn. Zelfs voor moslims die in westerse landen wonen, kunnen we de resultaten zien. In Frankrijk is naar schatting 10% van de bevolking moslim.

Van de kinderen die daar worden geboren, is bijna een derde moslim. Nu de babyboomers beginnen te sterven, verwacht je enorme demografische veranderingen in de Westerse wereld. Deze zullen de moslimbevolking bevoordelen.

Hoewel niet alle islamitische landen momenteel een ongecontroleerde bevolkingsgroei bevorderen, is de trend vrij duidelijk te zien aan de hand van een korte blik op de statistieken van de wereldbevolking.

Associated Press Gaza [24 februari 2000 NY Times. Cramped Gaza Multiplies at unrivalled Rate]
Hanan Suelem wilde na de 7e zwangerschap een abortus, maar islamitische geestelijken zeiden haar dat ze “een ziel zou doden”. Ze vertelde hen dat haar ziel doodging. “Hierna niet meer, nooit,” zei ze bijna fluisterend. “Ik heb nu geleerd over het spiraaltje.” De scholen in het gebied werken in twee en drie ploegen om tegemoet te komen aan de groeiende Palestijnse bevolking. De bevolking van Gaza van 1,1 miljoen zal naar verwachting in 2014 verdubbeld zijn. De helft is jonger dan 15 jaar. Het is al een zeer dichtbevolkte regio met weinig banen, ernstig inadequate huisvesting en bijna geen natuurlijke hulpbronnen. De Westelijke Jordaanoever en Gaza samen hebben een bevolking van meer dan 3 miljoen, die naar verwachting zal stijgen tot 5,5 miljoen in 14 jaar. Het vruchtbaarheidscijfer is zeven kinderen per vrouw. Bijna alle baby’s overleven en volwassenen leven gemiddeld 73. Veel jonge Palestijnen willen niet dat hun kinderen lijden zoals in grote arme gezinnen, maar grote gezinnen zijn niet alleen traditioneel, maar ook een punt van nationalistische trots en als een manier om de Israëliërs te overtreffen op het land dat de twee groepen delen. Gelukkig ondersteunen gezondheids- en onderwijsbeambten stilletjes gezinsplanning door middel van klinieken en gemeenschapsdienstverlening. Vrouwen worden onderwezen over de verschillende anticonceptiemethoden die onder de islam aanvaardbaar zijn – alles behalve permanente middelen, zoals sterilisatie of afbinden van de eileiders. Het spiraaltje en anticonceptiepillen groeien in het voordeel. Gezondheidsfunctionarissen verwijzen subtiel naar de ‘tussenruimte’ van kinderen, aangezien de suggestie om grenzen te stellen aan de gezinsgrootte de islamitische leer zou schenden. Vrouwen krijgen te horen dat er in de Koran staat dat God vrouwen beveelt om gedurende twee jaar borstvoeding te geven. Vrouwen op de Westelijke Jordaanoever gemiddeld 5,6 kinderen per vrouw, in vergelijking met Israël, met ongeveer 2,7 kinderen, het wereldwijde gemiddelde. Gaza groeit met meer dan 4% per jaar, terwijl Israël slechts 2% per jaar groeit, waaronder een hoog immigratieniveau. Palestijnse advocaten dringen aan op een wet die de legale leeftijd van het huwelijk zou verhogen, aangezien de helft van de Palestijnse vrouwen trouwen voordat ze de leeftijd van 18 jaar bereiken en het voor hen legaal is om te trouwen op 15 in Gaza en 17 op de Westelijke Jordaanoever.

Opmerking van de auteur:
In 1948 waren er ongeveer 170.000 Arabische vluchtelingen (deze vluchtelingen werden op dat moment niet “Palestijnen” genoemd). Vandaag zijn er ongeveer 5 miljoen. Hoewel dit gedeeltelijk te wijten is aan territoriale winsten door Israël, is de toename nog steeds enorm.