Begrijp de Islam; Het verhaal van Mohammed (Hoofdstuk 1 – Vroege jaren)

1. Vroege jaren

(Als je denkt dat dit boek is geschreven om een sinistere agenda te promoten of op de een of andere manier schade aan moslims aan te moedigen, ga dan alsjeblieft naar het einde en lees eerst de appendix.)

Mohammed ibn Abdullah (de profeet Mohammed) werd geboren in 570 AD, in een stad genaamd Mekka in wat nu Saoedi-Arabië wordt genoemd. In die tijd was Arabië geen land, het was een gebied bewoond door een verzameling stammen.

Het was en blijft een heet, droog en onherbergzaam landschap waar mensen schapen en geiten die hoedden, hebben overleefd. Sommige datums werden ook in het noorden geteeld. Bloedwraak was niet ongewoon. Deze zouden in het algemeen worden opgelost door het principe van een oog voor een oog, een tand voor een tand. Soms zou er bloedgeld worden betaald om een moord op te lossen.

Mekka was een heilige stad en een centrum voor alle verschillende soorten religies. Er was (en is nog steeds) een gebouw genaamd de Kabah dat een heilige steen vasthield. Dit wordt verondersteld een meteoriet te zijn geweest. Er was ook een put waarvan men dacht dat het water heilig was en dat het geneeskrachtige krachten had. Stammen uit heel Arabië zouden naar Mekka komen om hun verschillende goden te aanbidden.

Er woonden zelfs een paar christenen en joden; het was erg multicultureel. Mohammed kwam uit de adel van Mekka die bekend stond als de Quraysh en zijn clan stond bekend als de Hashim.

De belangrijkste God van de Qoeraisj was Allah die door velen wordt geloofd als de God van de Maan (wat zou verklaren waarom elke Moskee een halve maan aan de bovenkant heeft). Vele andere goden werden ook aanbeden. Omdat het een heilige plaats was, was vechten in Mekka niet toegestaan. Gewelddadige geschillen moesten buiten de stad worden beslecht.

Mohammed’s vader stierf voordat hij werd geboren en zijn moeder stierf toen hij vijf was. Hij werd vervolgens opgevoed door zijn grootvader, totdat hij ook stierf. Zijn oom, Abu Talib nam toen zijn zorg over. Abu Talib was een krachtig lid van de Qoeraisj. Hij lijkt een vriendelijke figuur te zijn geweest die Mohammed, terwijl hij nog leefde, beschermde en hem goed behandelde.

De hoofdactiviteit van de Qoeraisj was religie, hoewel ze ook geld verdienden van de handel. Toen hij opgroeide, werd Mohammed ingehuurd door een rijke weduwe genaamd Khadija. Ze had een handelsbedrijf met Syrië. Mohammed beheerde de caravans en deed de deals met de Syriërs. Syrië was in die tijd een christelijk land en veel geavanceerder en kosmopolitischer dan Arabië.

In die tijd was het in feite meer geavanceerd en kosmopolitisch dan het grootste deel van Europa. De Arabieren namen hun alfabet van de Syrische christenen. Schrijven was echter alleen voorbehouden aan zakelijke transacties.

Er waren op dat moment geen boeken in het Arabisch geschreven. Religieuze tradities werden doorgegeven via mond-tot-mondreclame. Christenen en Joden stonden bekend als de mensen van het boek omdat ze geschreven Schriftuur hadden. Mohammed deed het goed als handelaar en maakte een goede winst voor Khadija. Na een tijdje stelde Khadija het huwelijk met hem voor. Ze hadden vier dochters en twee zonen samen [slechts één van zijn dochters, Fatima overleefde naar volwassenheid].

Vanwege zijn achtergrond was Mohammed bekend met veel verschillende religies. Hij was natuurlijk erg bekend met de rituelen van zijn eigen clan, de heidense Arabieren van Mekka. Veel van deze heidense rituelen zouden worden opgenomen in de islam.

Er waren ook enkele Joden in Mekka en de nicht van zijn vrouw was een christen. Omdat de meeste religies niet zijn opgeschreven, was het niet ongebruikelijk dat mensen verschillende versies van elke religie hadden, of zelfs een eigen soort aanbidding begonnen.

Belangrijke feiten:
Moslim zijn betekent dat je accepteert dat Mohammed de perfecte mens was. Zijn leven is het voorbeeld voor alle moslims om op alle mogelijke manieren te volgen.

Natuurlijk zijn niet alle moslims zeer succesvol in dit streven, maar het niveau van vroomheid van een moslim wordt beoordeeld aan de hand van hoe nauw hij het voorbeeld en de leringen van Mohammed volgt. Dit feit wordt niet betwist in de islam. Dat is waarom het zo belangrijk is om zijn verhaal te kennen. Er is zelfs een woord om het gedrag van Mohammed te beschrijven, dat is “Sunnah”

Notitie:
Sommige mensen vinden misschien dat dit boek niet voor morele redenen moet worden gelezen. Voordat ik verder ga, wil ik daarom iets heel duidelijk maken. Ik ben een grote fan van religieuze vrijheid. Mensen zouden moeten mogen geloven wat ze willen en aanbidden op elke manier die zij geschikt achten.

Als een groep christenen op een rare of ongewone manier wil aanbidden, stoort het me niet.

Als die mensen echter een politieke organisatie vormen en proberen de manier waarop hun samenleving wordt bestuurd te beïnvloeden, zal ik waarschijnlijk een interesse hebben. Als ik het niet eens ben met hun politieke agenda of methoden, doe ik mijn best om deze activiteiten te bekritiseren.

Dit is geen religieuze kritiek; het is een politieke kritiek. Dit boek is niet overdreven bezorgd over religieuze aspecten van de islam. We zullen zijn religieuze overtuigingen of praktijken niet te diep onderzoeken. Waar ik op zal reageren, zijn de politieke doelstellingen, de politieke agenda en de politieke methoden van de islam.

Deze zijn duidelijk vastgelegd in de Islamitische Leer. Hoe moslims met elkaar omgaan of omgaan met hun gekozen godheid is een religieuze kwestie. Dat interesseert me helemaal niet. Hoe ze omgaan met niet-moslims, (die ze Kaffirs noemen) is een politieke kwestie en doet me zorgen. Terwijl dit verhaal zich ontvouwt, zul je snel zien waarom.

Bibliografie
De oorspronkelijke bron van het grootste deel van dit materiaal is het boek van Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah (Het verhaal van de profeet van Allah) of alleen The Sira. Ibn Ishaq is de meest gerespecteerde en vertrouwde moslimgeleerde aller tijden. Dit werk is ongeveer 100 jaar na de dood van Mohammed samengesteld en is daarmee zijn oudste nog bestaande biografie. Het is de absoluut definitieve biografische beschrijving van het leven van Mohammed voor islamitische geleerden.

Het werd in 1955 in het Engels vertaald door professor van het Arabisch, Alfred Guillaume, onder de titel Het leven van Mohammed met de hulp van een aantal Arabische professoren. Dit is nog steeds de meest gebruikte Engelse vertaling voor zowel moslims als niet-moslims.

Deze directe vertaling is prachtig vereenvoudigd en herschikt door Bill Warner van het Centrum voor de Studie van de Politieke Islam. Hij heeft materiaal van andere betrouwbare bronnen opgenomen. Dit geeft duidelijkheid en context aan een verhaal dat voorheen enorme hoeveelheden moeizame studie vergde om te begrijpen.

De titel van zijn boek is Mohammed en de ongelovigen. De meeste citaten die worden gebruikt, komen uit dit boek (waarnaar wordt verwezen terug naar The Sira door een systeem van margetellingen in de oorspronkelijke tekst).