Apologeet Amnesty Nederland verkondigt leugens over de islam en koran

Met dank aan de Jan Roos  “Mensenrechten”-vlog, waarover hij zeer terecht opmerkt dat Amnesty Nederland (De handle @amnestynl voor het direct ontvolgen) een nogal schattige kijk op de islam heeft. Ik noem het simpelweg grove leugens, maar dat bedoelt Jan naar alle waarschijnlijkheid ook. Hier direct onder het vlog met daaronder de Amnesty-tekst om mee te lezen.

  • Mensenrechten?

Even een klein vergelijk tussen een stukje islam-appeasing van deze mensenrechtenschenders met daaropvolgend een overzicht in korte steekwoorden uit de door Amnesty zo geliefde koran.

Klik op bovenstaand plaatje om ook uw donaties en of lidmaatschap stop te zetten of op te zeggen. NEE, u moet verder lezen want opzeggen geschiedt uitsluitend telefonisch tijdens kantooruren en dat nummer staat hieronder voor u. Tja, die socialisten zijn er liever niet dan wel hè, aanmelden kan dan wel weer online, maar natuurlijk…

Ter overweging om u een goed gevoel te geven bij het opzeggen van uw lidmaatschap (lijst is van n paar jaar terug maar die gasten gaan nooit omlaag hè, altijd omhoog);

Kijk, bij opzegging sponsort u niet langer die goedudoeludirecteuruh… Ok voila, hebben we dat gehad. Nu even wat tekstjes over u als ongelovige, ja, het is niet anders. Er staat over de niet-moslims nu eenmaal niet veel fraais in dat islamitische boekje, ook wel koran. Overigens is dit maar een kleine greep.

Voor een wat completer beeld kunt u op diverse plaatsen terecht waaronder een vertaling van Michael Mannheimer of u kunt een-en-ander op de site van de westerse beschaving vinden of op de site van ex-moslim, om er maar een paar te noemen. Op Twitter verschenen allerlei reacties en via de volgende link hieronder kunt u gezellig meebabbelen met Amnesty over deze topic.

Account (@dh_wil) op twitter toonde dus van de Amnesty website een volgende screenprintje met de vraag naar referenties;

Amnesty antwoordt met de volgende verzen uit de Koran; 6:151 / 2:256 en 5:8

Ik zal ze even uitleggen voor de onwetenden èn voor Amnesty. Nu zou het zomaar kunnen dat de voorzitter van dat clubje linksmarcheerders een mohammedaan is, afgaande op zijn naam door toepassing van een stukje etnisch profileren. Vervolgens zou het dan ook zomaar kunnen dat deze moslim de antwoorden in de tweet gegeven heeft. Indien dat het geval is dan kunnen we zeker spreken van een prachtig staaltje taqiyya, het liegen en misleiden binnen de islam voor de zaak van Allah. Even een shotje van het bestuur zoals te vinden op de site van die club bedelende goedmenschen.

Goed, de verzen. Eentje kunnen we zonder meer schrappen want deze is geabrogeerd oftewel vervangen. Ze zijn in een later stadium dan vervangen door een (volgens die heilige proleet) beter vers. Ik heb voor u beide verzen even onder elkaar gezet waarbij de bovenste dus vervangen wordt door de onderste (zie volgende plaatje).

Ja beste Ila Kasem, da’s natuurlijk wel effe schrikken hè. Het vervangingsvers is het vers van het zwaard, zoals dit bekend staat. Had imamski dat niet verteld? Voor wat betreft de abrogatie (waarmee veel taqiyya wordt gepleegd) zijn er tabellen op internet te vinden hoor. Maar ja, dat vinden islamieten altijd vervelend wanneer je meer weet over hun geschriften dan zij zelf.

Blijven er nog 2 verzen over (Koran 5:8 en 6:151) en de volgende opmerkingen volgens Amnesty;

  1. Gelijkheid en geen superioriteit
  2. De mens is heilig en mag niet gedood tenzij wettig proces
  3. Geen dwang in religie
  4. Rechtvaardigheid boven haat

K 5:8 – O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwa. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen.

K 6:151 – Zeg: ”Komt, ik zal voorlezen wat jullie Heer jullie verboden heeft verklaard: dat jullie iets als deelgenoot aan Hem toekennen. Weest goed voor jullie ouders, en doodt niet jullie kinderen uit (angst voor) armoede. Wij schenken voorzieningen aan jullie en aan hen. En nadert niet de zedeloosheid, de openlijke noch de verborgene, en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie begrijpen.

In Surah 5:8 staat drie maal het woord rechtvaardig, in zichzelf is dit een erg doorzichtige taqiyya, een leugen maar dan zo opgeschreven dat het voor de naïeve onwetende ongelovige wel prima lijkt. Het prima van dit “rechtvaardig” laat zich als volgt vertalen. Rechtvaardig volgens de wetten van Allah betekent;

Dit is zomaar een vers maar neemt u van mij aan dat er vele verzen van gelijke strekking in de koran staan over dergelijke rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid (om dat er gelijk maar even bij te noemen.) De niet-moslim moet zich onderdanig voelen en een speciale islamitischer belasting betalen aan de moslims, de Jizya. Alle ongelovigen in Allah, dus niet-moslims moeten bestreden/bevochten worden en ook zij die de islam niet erkennen als waarheid. Dit dus voor de “gelijkheid”.

Wanneer we spreken over de superioriteit tussen wezens (bewust mijd ik de term mensen want niet-moslims worden niet beschouwd als mens) zijn er eveneens wat opvallende verzen in de koran waarvan ik er een tweetal voor u zal noemen;

K 3:110 – Gij Moslims zijt het beste volk dat voor de mensheid is verwekt, gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah. En indien de mensen van het Boek (Joden) hadden geloofd, zou het zeker beter voor hen zijn geweest. Sommigen hunner zijn gelovigen, maar de meesten hunner zijn overtreders.

K98:7 – Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn het beste der schepselen.

ps. K 98:6 – Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

Goed, u begrijpt dat de islam twee totaal verschillende sets van waarden hanteert, eentje voor moslims en eentje voor de ongelovigen, ze wijken nogal af…

In Surah 6:151 staat “en doodt niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht.” Welnu, u, het slechtste der schepselen bent geen mens, u hebt geen ziel, u bent het slechtste der schepselen en wat voor recht geldt er? Wat draagt de koran (dus Mo met Allah) op aan elke moslim? Het Goddelijke wettig proces in islam is overigens de Sharia… (Beneden heb ik voor u een bondig overzicht geplaatst) Overigens, de opmerking “de mens is heilig” houdt binnen de islam in “de moslim is heilig” aangezien de ongelovige niet als mens wordt beschouwd.

Onthoofden, u dient een koppie kleiner gemaakt door de moslim, tenzij u zelf moslim wordt natuurlijk. En dit haakt dan gelijk in op de vrijheid van religie. Dat is natuurlijk prima maar dan kiest u tevens voor de dood. Overigens hier ook een paar verzen over het doden van “mensen” (lees:moslims) waarbij moslims heel taqiyyaans meestal alleen vers 32 aanhalen maar dat is te ontkrachten. Het venijn zit zeker ook in het opvolgende vers 33;

Of in andere vorm inclusief vers 33;

Sorry, heb deze even niet in het Nederlands bij de hand.

U ziet hierboven hoe de vrijheid van religie in islam is geregeld, GEEN vrijheid dus, ja, dood! Zo er ook in de koran staat opgetekend ; “Doodt dan allen die niet in Allah geloven en dat Mohammed zijn boodschapper is”…

Overigens wanneer u niet exact weet wat taqiyya inhoudt dan hier een sheetje dat het enigszins weergeeft;

En nog even voor wat betreft de Sharia een klein overzichtje…

Dus beste Amnesty apologeten, ik heb alles wel zo’n beetje uitgelegd aan de hand van jullie zo geliefde koran. Een advies aan jullie is om die leugenachtige shit van jullie site te halen. En je niet op glad ijs te begeven, een discussie aan te gaan over zaken waar jullie werkelijk geen flauwe notie van hebben, schoenmaker blijf bij je socialistische leest.

Advies voor alle lezers die nog steeds lid zijn van deze NGO en dus centjes lappen, stop ermee. Het is een club linkse islam-appeasers met mogelijk dus een moslim Ila Kasem aan de top in Nederland.

En ja, we hebben de afgelopen weken kunnen zien hoe moslims de zaak besodemieteren met torenhoge salarissen door infiltratie via leugens en loze beloften. Of enorme declaratiegedrag. En pressie tot islamisering vanuit allerlei bestuursorganen. Hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier om maar wat te noemen. Of zie het partijprogramma van de JIHADenkers

Verder bottomline naar Amnesty heb ik maar één opmerking voor jullie vanwege de content op jullie site;

VAL DOOD !

Herinnert u zich deze nog? De appel valt niet ver van de boom!

Wie een oor heeft die hore!

Groet, Zeepertje

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.