Conservatieve kritiek op stuurloze westerse cultuur

De westerse cultuur verkeert in een diepe crisis. Er is sprake van innerlijke leegte, manipulatie door een van het volk … Meer

Rob Wijnberg vs. Paul Cliteur: het absurde is het nieuwe normale, Een schokkend lange lijst voorbeelden van haat tegen het Westen

Professor Paul Cliteur schreef een essay. Dat ging over ‘occidentofobie’: haat tegen het Westen en westerse zelfhaat. Want men zou … Meer