De aarde doodt, een raar, naar of waar verhaal? Maak u geen illusies…

Muziek aan tijdens lezen? Free this templar spirit – hit the tit 👇 and read on …

Rampen volgen elkaar in een moordend tempo op, haast wel dagelijks kunnen we een flinke dosis ellende tot ons nemen als het gaat om oorlogsgeweld of natuurverschijnselen die zich voordoen natuurrampen die zich voltrekken. Deze week is St. Maarten van de kaart geveegd, vorige week had Texas natte voetjes evenals overigens in de Aziatische Bihar regio. Of neem de hongerige mondjes in Afrika door het al te zonnige klimaat. Orkanen, overstromingen, droogte enzovoorts moeten allen geduid en liefst opgehangen aan het klimaat.

En voor elke “ramp” wordt weer een bedelnummer in beeld gebracht en staan er van die linksmarcheerders aan je deur te zwaaien met een bedelbus. De goedmensch elite heeft ook nu weer onmiddellijk 500.000 euries naar die jankende -op de monniken jihad praktiserende- Rohingya-moslim crybabes overgemaakt…

Echter, u hoeft geen econoom, wiskundige of andersoortig antropoloog-achtig intellectueel te zijn om te begrijpen dat er via deze weg mensen dood moeten, heel veel mensen moeten dood, wellicht u ook. Als u nagaat dat alleen al in Afrika de komende decennia extreme fokrecords verwezenlijkt gaan worden doordat de ongeveer 1.200.000.000 luitjes zich weten te vermenigvuldigen tot een viervoud dan snapt u dat onze moeder aarde dit niet trekt casu quo niet gaat toestaan. De mensheid zit qua aantal van grofweg 7.500.000.000 aan haar tax. De aarde nivelleert zelf, het mensbestand zal niet boven een zeker niveau uitgroeien daar de soort dan als geheel in gevaar komt. Uitdunning is onvermijdelijk. Wanneer een boom niet onderhouden wordt door snoei dan zal deze ook steeds minder vrucht gaan dragen door wildgroei of wilde loten. Hier geldt hetzelfde principe.

Wij zijn zelf de soort aan het verzwakken door alle ballonnen in de lucht te houden. Bepaalde regio’s op aarde lenen zich nu eenmaal niet zo voor de soort “mens”. Maar ja, wij denken alles wel te kunnen regelen met bijvoorbeeld geld. Echter, Zeepertje is van mening dat elke vorm van humanitaire hulp als ook elke donatie via ontwikkelingshulp beëindigd dient te worden. Het is volledig zinloos. In Afrika gaan ze alleen maar harder fokken om vervolgens die ongeletterde negers richting noorden te sturen waarbij we zelf dus een probleem creëren wanneer we daar ook nog voor “open” staan. Buitendien wordt geld vaak verkeerd ingezet of het belandt bij verkeerde partijen. Dat alles nog even los van de graaiers aan de top van NGO’s en allerlei andere “liefdadigheids”-instellingen.

Ook vindt verzwakking van de mens plaats doordat “we” alle afwijkingen in het ras onder controle denken te kunnen houden. Met alle medische vooruitgang klopt het dat heel veel geboorteafwijkingen en ziekteverschijnselen anderszins te bestrijden of te onderdrukken zijn. Maar verhelpen? Het zit uiteindelijk toch in de genen. Is het overeind houden van alles wat normaliter niet levensvatbaar is zonder medisch ingrijpen of zonder een leven lang aan een knetterdure medicatie gekluisterd te zitten datgene wat een ras sterk houdt? Van uitval -oftewel natuurlijke selectie- zijn we wars door ons “kunnen”, het zal een val blijken. Neem de recentelijke onderzoeksresultaten van het menselijk (evident mannelijk) sperma waaruit gebleken is dat in nog geen 40 jaar tijd het aantal zaadcellen in een gemiddelde lozing met bijna 60 procent is gekelderd van de westerse man. Het geeft te denken. Wat doen medicijnen met ons immuunsysteem en wat doet het met onze omgeving? Maar nee, alle ballonnen moeten in de lucht gehouden worden…

Voedselschaarste, oorlogen en natuurrampen zijn de elementen die de groei van populaties begrenzen. Er is een zekere samenhang tussen deze zaken voortkomend uit spanningsvelden tussen bevolkingsgroepen met als voedingsbodem deze elementen. Spanningsvelden zorgen, los van gewelddadig gedrag, ook voor migratiestromen. Andersom, zorgen migratiestromen weer voor nieuwe spanningsvelden in een samenleving die dan weer onherroepelijk leiden tot geweld. Zie daar de vicieuze cirkel die alleen doorbroken kan worden met keiharde standpunten. De drogredenen van het tegengaan van vergrijzing of het intact houden van een sociaal stelsel houden geen stand bij plaatsing in de tijd. De boom valt uiteindelijk om daar verbreding onderaan de basis zich na één of twee generaties tevens bovenin zal manifesteren.

Muziekje afgelopen? Hit the tit again 👇

Meer-meer-meer is het adagium, maar is het dan beter of wordt het beter? Met minder inwoners is er minder industrie nodig, minder voedsel, minder voorzieningen, minder belasting door vervuilende activiteiten als bijvoorbeeld vervoer, u kunt het zelf verzinnen. Een samenleving op kleinere schaal zou een ieder moeten ambiëren want ons land is meer dan vol. Oh, en minder spanningen valt ook niet te verwaarlozen uiteraard.

De mens is dom en eigenwijs. De mens zorgt zelf voor eigen vernietiging in de vele gevallen waarin deze zich ergens vestigt waar moeder natuur rondwaart in de vorm van delta’s, woestijnen of breukvlakken in de aardkorst. Of is het kortzichtigheid of wellicht een kwestie van gokken? Prima dat het mag en kan maar dan niet piepen bij ongelukjes die te verwachten waren. En wij denken ooit op Mars te kunnen gaan wonen? Gelooft u mij, dit gaat nooit gebeuren, nooit!

Maar goed, laten we bij de aarde blijven. Voedselproductie zal, ondanks nieuwe technologieën als verticale groententeelt et cetera, nimmer gelijke tred houden met de populatiegroei van de mens. En bij een eerste levensbehoefte als voer, belanden we gelijk in een oorlogsmodus van de survival of the fittest. Het is een natuurlijke overlevingsdrang. Kijk naar het vrijwel onmiddellijke plundergedrag dat zich voordeed nadat “Irma” de bovenwindse eilanden vereerde met een bezoek.

Er zijn dan van die kwezels die alles, werkelijk alles ophangen aan de klimaathysterie, zelfs de migratie wordt ertoe gekanaliseerd. Deze week wederom zo’n groepje milieugekkies die het dan toch voor elkaar heeft gekregen de overheid te dwingen tot maatregelen voor schonere lucht, en wel binnen twee weken. Los van dat ik me de vraag stel of zo’n groepje “autohaters” kan spreken voor een heel volk, heb ik er bedenkingen bij. Enerzijds zal er mogelijk een wollig verhaal neer gekalkt worden wat onuitvoerbaar blijkt terwijl anderzijds een gepresenteerd plan wellicht uitvoerbaar is edoch de burger enorm in de hoek zet door torenhoge kosten via belasting te innen of ontzegging van rijden op gezette tijden en/of lokaties. Deze hele actie gaat Zeepertje van tandenknarsen.

Wie is de mensheid nu wel helemaal dat we denken het klimaat te kunnen beïnvloeden wanneer we terugkijken over een lange periode tot de ijstijd. Gaan we iets wezenlijk veranderen als we de norm van het “Paris-climate-change” akkoord halen? Zo een waanzin dat te denken. Weet u, wanneer de aarde teveel opwarmt door CO2-uitstoot dan zal de bescherming tegen de zon dusdanig afnemen dat vele mensen zullen sterven. Wellicht gaat 90 procent van de mensheid dood!? Dan is het stante pede afgelopen met die uitstoot zoals u begrijpt, de aarde kan zich dan “in alle rust” herstellen doordat zij zelf die eigenwijze mensheid in bedwang houdt. De aarde gaat het regelen en niet “we”.

De kanslozen der aarde zullen ten onder gaan omdat er een uitdunning plaats dient te vinden, willen we bovenstaand scenario voorkomen. Een dergelijke visie doet menigeen pijn en men wil er niet van weten maar ik zeg u; “het gaat gebeuren”. Want zowel oorlog als ook voedselschaarste met daaruit voortvloeiend oorlog zullen samen met natuurgeweld zorgen dat miljarden rasgenoten de dood zullen moeten accepteren. De aarde doodt wanneer wij het niet zelf regelen. Er is in tegenstelling tot wat velen denken en nastreven geen maakbare mens met een vooraf gesteld eindresultaat. Buiten de eerder genoemde niet levensvatbare ernstige fysieke erfelijk belastte aandoeningen zien we het dagelijks om ons heen hoe geesteszieken (wo ook de gender-gekkies), minder begaafden met een duidelijk lager IQ en andere achtergestelden door de hedendaagse goedmensch geforceerd worden tot een gewenst einddoel in de eenheidsworstenfabriek. Niks natuurlijke selectie, alles maakbaar. Helaas zal ook dit een farce blijken want eliminatie door aangevoerde argumenten staat voor de deur. Uitdunning is noodzaak omdat de aarde bijna “op” is. Mogelijk zitten u en ik er ook bij. SO BE IT!

Maar laten we stoppen met het misleiden van deze kansloze “ballonnen der aarde”, het zal onze redding zijn. Of willen we allen ten onder gaan?
Een fijne dag en groet, Zeepertje

ps1; Onder kanslozen sluit ik lieden die vanuit een “religieus” of “minderheids”-denken anderen willen onderdrukken ook in, evenals aanhangers van moorddadig gedachtengoed gelijk marxisme, communisme, socialisme, nazisme.

Dan ook nog maar een mogelijk voor u controversiële clip er tegenaan… – Ode to a Dying Race, If this is the way it ends – If this is the way my race ends – don’t let it end this way

Enne, bekijk onderstaand videootje👇eens aandachtig… om tot inkeer te komen! Hoe zinloos, het “redden” van de wereld, het “redden” van de minder bedeelden, een grote illusie. We vernietigen uiteindelijk het mensras als totaal met dergelijk suïcidaal gedrag…

  • Immigration, World Poverty and Gumballs – NumbersUSA.com

ps2; Na dit schrijven “botste” ik op wat tweets van Marianne Zwagerman via een Goedmensch-opmerking van Jan Roos… Niet dat ik nu een fan van haar ben maar hoezeer in “this line of thinking“…

ps3; Om af te koelen…👇

Also published on Fenixx.org

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.