STERF, met je Taqiyya-roos

In een 18-tal steden waaronder Rotterdam, Dordrecht, Den Haag en Utrecht zijn gisteren groepen mohammedanen de straat opgegaan met rozen. Rozen om uit te delen aan het publiek met de boodschap dat de islam toch echt absoluut een religie van de vrede is.

msm

De ongeveer 180 volgers van die pedoprofeet wilden de liefde benadrukken. Ze wilden de hardnekkige vooroordelen en de vijandige houding naar moslims wegnemen door aan mensen op straat rozen uit te delen. De bloemenactie is georganiseerd vanuit de islamitische stichting Milli Görüş, die takken heeft door heel Europa. Daarom was er in diverse andere Europese steden dan ook dezelfde Taqiyya-tulp-toestand.

De boodschap was; “wij zijn normale moslims” en middels het aanbieden van een roos wilden zij tegenwicht bieden aan de negatieve berichtgeving over de islam. Wat emotionele jankverhalen zijn onder andere terug te vinden in/op bv het AD, omroepwest, ED, metronieuws, tubantia, noordhollandsdagblad en vlaardingen24. Om er maar een paar te noemen want ja, de goedmens weet niet hoe zich in allerijl te haasten met het appeasen van de islamieten door werkelijk in ‘alle’ nieuwsbronnen hier ruchtbaarheid aan te geven. Allemaal, echt allemaal hebben zij nog nooit een koran van binnen bekeken. Iedereen die dat wel heeft gedaan zou met opgeheven handen recht in de smoel van zo’n mohammed volger onder de woorden “STERF” die radicaal-roos of taqiyya-tulp door midden knakken en op de grond flikkeren.

Even een paar stellingen en uitspraken die zoal voorbijkomen…

🔸We willen niet op de politiek ingaan want we zijn een religieuze gemeenschap.
🔸Onbegrip komt vooral door gebrek aan contact.
🔸Vlaardingen24.nl verhaalt – Studies tonen aan: veel mensen hebben wegens het ontbreken van persoonlijk contact met moslims vaak een kritische, zo niet vijandige houding, ontwikkeld ten opzichte van moslims.
🔸Er bestaan veel vooroordelen, en dat zorgt weer voor agressie. Kijk maar naar de dreigbrieven die onlangs naar moskeeën zijn gestuurd‘ (Gewoon een keiharde leugen overigens)
🔸“Wij zijn moslims, maar wij zijn ook tegen IS”
🔸„De roos staat voor de liefde. Islam is vrede. Daarom delen wij rozen uit”
🔸„Onze actie staat helemaal los van de politiek. Het heeft niets met Turkije te maken. Wij zijn geboren en getogen in Nederland. Maar we zijn wel moslim. We zoeken de dialoog. Dat is onze enige boodschap.”

weerlegging argumenten

Nou, zo kan ik nog wel even voor u doorgaan met het opsommen van de islamitische leugens. Om toch even op bovenstaande in te haken en de uitspraken te ontkrachten; De islam is een politieke ideologie die zich ten doel stelt een kalifaat te stichten en de heersende politieke structuur van een land daarmee omver te werpen. Onbegrip omtrent de houding naar de islam of richting moslims is er alleen bij onwetenden. Kennis vergaar je door hun giftige literatuur te lezen en niet door “contact” met moslims. Op dit laatste toch even een korte zijsprong;

De dualistische islam verdeelt de mensheid in twee groepen; de gelovigen en ongelovigen oftewel de moslims en niet-moslims. Het onbegrip bestaat dan bij de niet-moslims echter deze zijn te verdelen in wederom twee groepen; de kafirs en de dhimmies of apologeten. Kafirs verzetten zich met hand en tand (en breken taqiyya-tulpen) omdat zij kennis hebben van de islam zoals Zeepertje. De andere groep is de groep die door de mohammedaan gemanipuleerd wordt, dat trachten zij althans. Dit zijn mensen die de islam goed praten en pamperen vanuit vrijwel altijd een links wereldbeeld zonder gehinderd te worden door gebrek aan kennis. Nimmer hebben zij een islamitisch boek ingezien als bijvoorbeeld de koran terwijl zij die blind verdedigen. In die koran staat ondermeer dat moslims het beste zijn dat de mensheid heeft voortgebracht terwijl de niet-moslims lager zijn dan de minste wezens, zij eten bijvoorbeeld als de beesten. Maar dat terzijde, terug naar de punten;

Een vijandige houding ten opzichte van moslims komt niet door gebrek aan contact maar door kennis van de islam, ondersteund door de praktijk van de vrijwel dagelijkse gebeurtenissen. Bij het ontberen van een beetje kennis vanuit de islamitische verderfelijke literatuur zal er weinig vijandig denken zijn, hooguit verontwaardiging bij wederom een “terreur” aanslag door een “verwarde” persoon. Echte vijandigheid ten opzichte van de islam is terug te vinden bij mensen die enige kennis bezitten omdat zij weten wat de islam inhoudt en wat de islam zich ten doel stelt. Ook hebben de niet-islamitische islamkenners zeer nauwgezet in de gaten waar de gevaren zitten, alle stappen en stapjes op weg naar verdere islamisering kunnen zij feilloos duiden. Maar de onwetenden zien het niet en bagatelliseren alles weg. Tot het te laat is.

Overigens heeft de vlaardingen24 site zelfs het gore lef te spreken van “Studies tonen aan“… Wat een enorme leugen en onzin. Kennis geeft inzicht en dat is de ergste vijand van de islam. Waarom staat op apostasy (afvalligheid) de doodstraf? Juist, deze mensen weten wat de islam inhoudt en zullen daar kritiek over verspreiden (waar overigens ook de doodstraf weer op staat) en dat is natuurlijk desastreus voor de zaak van Allah.

In het volgende punt wordt gesproken over vooroordelen met daaruit volgende agressie waarbij verwezen wordt naar het moskee-verhaal dat compleet verzonnen is door die mohammedanen om zich in de door hen zo geliefde slachtofferrol te kunnen wikkelen. Bekijkt u de link die ik er voor u achter heb geplaatst. Dit is een analyse aan de hand van een stuk van Joost Niemoller. Alles is leugen en bedrog omwille van de zaak voor Allah, genaamd Taqiyya. De pedoprofeet Mohammed zei immers; “Oorlog is Misleiding” en gezien het feit dat de mohammedaan die Mohammed in elk detail dient te volgen en te imiteren, ach, u begrijpt het wel.

Als moslims tegen IS zijn, heeft in de koran ook een duiding en die is niet best voor de “gelovige”, zij worden betiteld als de hypocrieten in de koran door Allah. Ook zij dienen de strot doorgesneden te worden want zij staan op één lijn met de afvalligen. Die luitjes van ISIS zijn de beste mohammedanen die er bestaan want zij volgen Mohammed volgens de letter van de koran dus ontkenning betekent het ontkennen van veel zaken die de koran aan elke moslim voorschrijft.

De roos die voor liefde en vrede staat vanuit islamitisch denken? Neu, wederom een grote leugen. “Wees hard tegen de ongelovigen maar liefdevol tegen elkaar” staat er in de koran. De ongelovige dient afgeslacht te worden, dit is een rechtstreekse opdracht van die Allah aan zijn gelovigen onder dreiging van paradijs ontzegging. En daar is de naïeve mohammedaan wel gevoelig voor, dat in combie met een gemiddeld lager IQ zorgt dan ook erg snel voor radicalisering. Maar ik wijk af van de kern. Islam vrede? Neu, in de koran staat dat de gelovige niet de vrede moet zoeken, Allah staat immers altijd aan hun kant. Vrede alleen dan wanneer er sprake is van dar-al-islam, een islamitisch kalifaat = huis van vrede. Maar elke westerse samenleving is een dar-al-harb (huis van oorlog) waar voortdurend spanning dient te zijn en oorlog gevoerd dient te worden om te komen tot een dar-al-islam dus kalifaat.

Als laatste punt staat er iets over het zoeken van de dialoog door de moslim. Nou, ik weet niet of u wel eens getracht hebt een gesprek aan te gaan met een moslim omtrent hun ideologie maar ik kan u verzekeren dat zij elke dialoog uit de weg gaan. En wanneer ze dan toch over te halen zijn tot een gesprek dan kappen ze het af als ze in het nauw komen op basis van feiten. Of de bekende leugens over vertalingen, context enzovoorts worden weer uit de kast gehaald. Wel, Zeepertje gaat met iedere imam de “dialoog” aan, liefst een keertje bij een programma als Pauw of zo? Maar n idee. Heerlijk, en plein public de mohammedaan vernederen, zo heerlijk on-koraans… Ik liet me even gaan, sorry.

Nu even de algemene werkelijkheid

islamofobie

Vijandige houding, contactmijding, vooroordelen, agressie en het ontbreken van dialoog zijn de kernpunten die hierboven genoemd staan. Maar al te vaak wordt dit ondergeschoven bij de term “Islamofobie” terwijl deze zaken helemaal niets met elkaar van doen hebben. Een fobie is een irrationele angst. Welnu, de absolute realiteit van de gebeurtenissen om ons heen, samen met de inhoud van vele surahs (hoofdstukken uit de koran) zijn verre van irrationeel. Gebeurtenissen overigens die telkens geduid worden als terreur, of terroristische aanslag of islamitische terreur hebben allen een foute benaming vanuit de groep dhimmies en apologeten. Er is maar één juiste benaming en dat is JIHAD. Vraag een moslim nooit terreur te veroordelen want dat kunnen zij gemakkelijk doen. Tereur is voor hen iets anders dan jihad. Terreur tegen de ongelovige bestaat niet. Dat is namelijk heilige jihad voor de zaak van Allah met daaraan gekoppeld de hoogst denkbare en verzekerde beloning namelijk het paradijs. Dat is precies de reden dat een mohammedaan geen enkele moeite heeft om als martelaar te sterven. Het is de islamitische leugen Taqiyya waarvan altijd weer door de mohammedaan gebruik gemaakt wordt.

jihad

Vraag aan een moslim of deze JIHAD veroordeelt want dat is de enige juiste vraag. Op dat moment gaat de mohammedaan draaien, dat verzeker ik u. Of de islamiet komt net een warrig verhaal over de “greater” en “lesser” Jihad. Simpel gezegd de innerlijke geestelijke strijd en de strijd via oorlogsvoering. De verdeling in de islamitische literatuur is zo scheef dat dat alleen al een reden is om de islam te bestempelen als een politieke ideologie. Aan de innerlijke strijd (greater-jihad) is ongeveer 3% gewijd terwijl de overige 97% gaat over oorlogsvoering en afslachten van de infidels (ongelovigen) in de “lesser-jihad”. Jihad beslaat een heel spectrum aan handelingen waaronder daadwerkelijke oorlog, het afdwingen van zaken ten gunste van de islam, het monddood maken van islam criticasters, het infiltreren in organen om invloed te krijgen enzovoorts. Ook censuur die wordt afgedwongen of het leegvreten van een land door bijvoorbeeld overbelasting (totale uitholling) van het sociaal stelsel. Ik kan wel 10 paginas vol tikken voor u, het is teveel om op te noemen.

jihad en islam

Vaak, zoniet altijd, wordt in de mainstream een “terroristische” jihadistische aanslag aangemerkt als zijnde excessen van fundamentalistische of radicale moslims. Fout fout fout, de islam is jihad en jihad is de islam, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is eenvoudigweg te beargumenteren vanuit de koran. (Alle bijkomende literatuur als de sira, hadith en andere sharia-gerelateerde boeken als bijvoorbeeld “the reliance of the traveller” laat ik in dit artikel even achterwege om het voor u niet al te ondoorzichtig te maken maar zij ondersteunen mijn gehele beargumentatie alleen maar steviger. Dit zelfde geldt voor het aanhalen van allerlei ayat (verzen uit de diverse surahs).) De islam onderwijst maar één ding en dat is verplichte jihad voor elke moslim, in welke vorm dan ook. De manier van interpretatie echter varieert bij elke moslim, het verandert echter niets aan de bronnen. Dood de ongelovigen (niet-moslims) waar u (moslims) ze ook vindt staat meerdere keren opgeschreven als opdracht in de koran. Evenzo om oorlog te voeren tegen de mensen van het boek (joden en christenen) totdat zij de Jizya betalen en onderdanig zijn. En wanneer u de ongelovigen tegenkomt, treft hun nek (onthoofding) dus dit alles staat in het voor de moslims heilige boek, het niet te wijzigen perfecte woord van Allah dat geldt tot het einde der tijden tot de wederopstanding op de dag des oordeel. Jihad is dus geen exces in islam, het is islam. En het is een offensieve aangelegenheid, nergens staat vermeld dat dit uitsluitend dient te gebeuren vanuit verdedigingsoogpunt. Nee, het geldt te allen tijde tegen allen die Allah verwerpen.

Trucjes als onderdeel van jihad

En natuurlijk heeft de mohammedaan dan weer het trucje van de kruistochten die door christenen bla bla bla. Nou, die kruistochten van zo’n elf in aantal waren defensief als antwoord op de roep vanuit die regio waar joden en christenen afgeslacht werden. De islam heeft in die 1400 jaar bij elkaar zo’n 550 oorlogen gevoerd in het landveroveringsproces. Zij werden niet aangevallen door Azië of Afrika, nee, die woestijnlieden zijn zelf ten strijde getrokken ter confiscatie van deze gebieden. Of het trucje van de slachtofferrol-racismekaart die men heel graag en heel snel trekt. Islam een ras? Ik ga ’t niet eens uitleggen. Wat wel erg is, dat linksdenkende goedmensen in dergelijke argumenten telkens meegaan en zichzelf verwijten maken, zichzelf wegcijferen ten faveure van de mohammedaan, puur dhimmitude gedrag. Het speelt de islamiet geweldig in de kaart aangaande de islamisering.

paus

Even een zeer actueel voorbeeld van ’s werelds grootste voorbeeld van een apologeet met dhimmitude gedrag is die paus, paus Francis die de bijbel en de koran op één lijn plaatst. De man is niet goed snik en bezig met de verdere en verregaande vernietiging van het Westen. Hij is de meest gevaarlijke appeaser die er momenteel op deze aardkloot rondwaart. Gisteren heeft hij hierin weer een voorname rol gespeeld met zijn bezoek aan Egypte. U weet wel; de Copten en die Al-Azhar moskee met krijgsheer Al-Tayeb. Mag u zelf even opzoeken. Rommel heeft gisteren n stuk op Fenixx.org geplaatst  genaamd –Na de islamitische terreuraanslagen op christenen in Egypte wil paus Franciskus “bruggen bouwen naar de islam”– maar ja, bruggen bouwen met de islam? Dat is onmogelijk vanwege het woord van Allah (dat nimmer gewijzigd mag worden volgens diezelfde koran) maar dat ziet zijne pauselijkheid niet… pff

slot

Dit alles is de reden dat Zeepertje zegt; “STERF, met je Taqiyya-roos” en dat is puur gebaseerd op de geschiedenis, hedendaagse jihadistische gebeurtenissen en de bronnen, de islamitische bronnen. Deze kloppen en daar valt voor ’s werelds beste imam geen speld tussen te krijgen.

Wanneer u wat kwalijke verzen voor de infidel (ongelovige, niet-moslim) wilt lezen (in het Nederlands) uit de koran dan kan dat hier. Would you like to read those hate mongering verses in English? Click here.

Tot slot heb ik uitsluitend hoop, een ijdele hoop… dat er eerst verandering op kan treden wanneer de islam wereldwijd afstand neemt van minimaal ALLE Medina verzen uit de koran. Dat houdt in dat van de 114 surahs die de koran bevat er 24 uitgescheurd dienen te worden. De overige Mekkaanse surahs zouden nader bekeken moeten worden op haat-verzen. Even puur informatief voor u als toegift zal ik de Medina-verzen even op een rijtje zetten, het gaat dan om de volgende surahs; 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22, 24, 33, 47, 48, 49, 57t/m66, 98 en 110. Wanneer u in de gelegenheid bent, probeer er eens doorheen te lezen om u van het giftige gevaar voor onze westerse maatschappij te vergewissen.

Ik hoop dat u hier iets van heeft opgestoken en geef onderaan gerust uw mening…
dank en groet, Zeepertje

Also published on Fenixx.org

Update 1 mei;

  • Moslims delen rozen uit

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.