EU-apparatsjik Frans Timmermans wil structureel Afrikaanse immigratie

Topfunctionaris van de Europese Unie Frans Timmermans laat in aanloop van de komende immigratie-top van 14 december met regelmaat van … Meer

Gelekt! Mailruzie met Frans Timmermans over massamigratie, EU en islam.

Hans van der Linde, een bezorgde Nederlandse burger, begon een mailcorrespondentie met Frans Timmermans, eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker. … Meer

De dubieuze migratiemiljarden van Frans Timmermans

Volgens Frans Timmermans is de migratiecrisis grotendeels onder controle, vooral dankzij zijn geweldige optreden. De ijdele Limburger meent dat de … Meer

Verdrinken migranten is schuld van EU en ook ngo’s als Artsen zonder Grenzen bevorderen risicovolle overtochten

Arnold Karskens Het Europese migratiebeleid en ngo’s als Artsen zonder Grenzen bevorderen dat mensen het risico nemen de overtocht van … Meer

De rampzalige reis van het kabinet-Rutte III

Op de linkerbaan van een smalle Griekse bergweg dendert een touringcar op hoge snelheid de Olympus af. Passagiers kijken verschrikt … Meer