Islamisering; feiten, beelden en waarschuwingen (Facts, Videos and Warnings)

Islam Factual Info Corner (IFIC)

👉Categorized Videos – Lectures/Islamic topics; Still developing (Coming period partially reconstructed)

Op deze pagina vindt u een schat aan betrouwbare informatie over het ware gezicht van de islam, gebracht door een breed gevarieerd spectrum aan mensen met vergaande kennis, veelal in de vorm van video’s. Aan deze collectie, als ook aan externe links, wordt voortdurend gewerkt. De inhoud is overzichtelijk voor u gebundeld zodat u zelf niet door youtube hoeft te graven. Komt u vooral regelmatig kijken voor nieuw materiaal. Niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling. Nieuwsitems zijn hier niet te vinden omdat deze in de nieuwsblog staan, te benaderen via het bovenstaande menu. Geniet en hopelijk draagt dit alles bij in educatie van uw kennis over de islam.Vanwege censuur kunnen video’s soms gewoon verdwijnen, verwijderd door youtube. Regelmatig wordt dit nagegaan op de individuele pagina’s, hersteld of verwijderd (wanneer ze nergens gevonden kunnen worden) On this page you will find a treasure on information about the true face of islam presented by a various and wide spectrum of people with in-depth knowledge, mostly with video’s. There’s continous upgrades to this collection as well as on external links. The content is easily bundled for you so you don’t need to dig yourself through youtube. Return on a regular base to check for new content. Not all video’s are provided with subtitles. There’s no news items here because they are located in the news blog, accessable through the upper-menu. Enjoy and hopefully this will all contribute in education for your knowledge on islam. Because of censorship, video’s might sometimes just disappear, removed by youtube. On a regular base this will be checked on the individual pages, recovered or removed (if nowhere to be found)

👉Persons with in-depth knowledge speaking truth on Islam;

🎥 VIDEOS – GENERAL 🎥
BILL WARNER (CSPI)
DAVID WOOD
BRIGITTE GABRIEL
TOMMY ROBINSON
GEERT WILDERS
JOSEPH PAUL WATSON
PAUL WESTON
ROBERT SPENCER

On my blogroll (Sources) Other fellow Warriors