De grand mufti Amin al-Husaini, de holocaust, Hitler en Wilders…

Een longread by Zeepertje; ZIEK! Ja, echt een zieke vergelijking van het laagste niveau die in een misselijkmakend filmpje gemaakt wordt tussen Adolf Hitler en Geert Wilders. Een clip die door Facebook getolereerd wordt en dus kennelijk de censuur passeert. Mijn aandacht werd hierop gevestigd door een bericht van TPO met als titel “Pro-allochtonen Facebookpagina plaatst zieke propagandavideo.” Vervolgens heb ik het filmpje bekeken en wilde over een dergelijke framing toch even iets kwijt richting u als lezer.

Voor het geval dat de clip offline gehaald wordt, zal ik even de teksten opsommen die voorbij komen…

Het begon niet met GASKAMERS
Het begon met politici die op VOOROORDELEN inspeelden
Het begon met WIJ TEGEN ZIJ en door de ander te vervreemden
Het bogon met INTOLERANTIE, met haatzaaien
Het begon door DE ANDER af te schilderen als een buitenlander
Het begon toen de EIGEN CULTUUR superieur werd geacht
Het begon toen WETENSCHAPPERS erachter stonden
Het begon met het ontnemen van FUNDAMENTELE RECHTEN
Het begon met het IN BRAND STEKEN van gebedshuizen
Het begon met de STILTE van gewone burgers
Het begon toen men WEGKEEK
HET BEGINT altijd wanneer GOEDE MENSEN ZWIJGEN en wegkijken

Ach weet u, laat ik eens even vreselijk mijn best doen en er een foto-collage van maken zodat u een juiste indruk krijgt van de sfeer die hier wordt neergezet door de beelden met bijbehorende teksten te tonen…

blog-hitler-wilders-videoshots-allochtoon

En het openingsshot was als volgt;

blog-hitler-wilders-filmpje-tpo-van-allochtoonKlik op een willekeurige jodenster om via TPO het clipje te bekijken.

De eerste helft als inleidend gedeelte verbeeldt een holocaust waarop vervolgens doorgeschakeld wordt naar Geert Wilders met een (oh, wat leuk) snorretje a la Adolf Hitler. De koppeling is gelegd want welke interpretatie ook, de boodschap is duidelijk; “Wanneer Wilders met zijn nationalistische ideeën aan de macht komt dan is een Holocaust het gevolg.” Het begon, zo placht de indoctrinatie van de inleiding, immers met VOOROORDELEN, WIJ TEGEN ZIJ, INTOLERANTIE, DE BUITENLANDER, EIGEN CULTUUR, WETENSCHAPPERS, FUNDAMENTELE RECHTEN, IN BRAND STEKEN GEBEDSHUIZEN, STILZWIJGEN en WEGKIJKEN.

heil-hitler-hand-groetfb-verwijdering-haat-tweet-no-name-wtfEven tussendoor opgemerkt, vind ik het onvoorstelbaar dat een Facebook (sorry, ik zit er ook op met zo’n 5000 contacten) dit soort van hitserij en leugens toestaat. Uit tal van voorbeelden heb ik er voor u één geselecteerd. Hiernaast ziet u dus de posting om welke ik eerder voor een week door Facebook geblocked werd. Al even onbegrijpelijk natuurlijk wanneer je de inhoud van de tweet van ene mevrouw @imadima leest over het vergassen van Hollanders. Aan de schandpaal nagelen omwille hiervan is niet oke. Kan het iets te maken hebben met het feit dat de islam die natuurlijk nooit in een kwaad daglicht gesteld mag worden…

socialism-hitlernbr-deadLos van het feit dat Wilders’s rechtse standpunten weinig van doen hebben met de persoon van Hitler die een socialist was, zoals duidelijk ook op z’n standbeeld van het Duitse Arbeiders Front staat, wil ik met u op een aantal punten ingaan die hier worden genoemd. Inhoudelijk doen zij de waarheid ook geweld aan. VOOROORDELEN zijn niet op feiten gebaseerd dus kunnen we hier wel spreken van een vooroordeel? Dat Wilders een negatief oordeel heeft over de islam, is gestoeld op feiten, zowel historische als hedendaagse feiten. Nog los van de feitelijkheden die uit het islamitisch boek de Koran spreken en die ten grondslag liggen aan de islamitische terreur middels jihad zoals die aan alle mohammedanen wordt voorgeschreven. Elke “oprechte” islamiet dient hier dus gehoor aan te geven in het licht van de gunst van Allah en gekoppeld aan het verzekerd intreden in het paradijs…

De kreet INTOLERANTIE is in de context van het filmpje een volledig ongenuanceerd begrip. Intolerantie tegen de islam heeft te maken met kennis aangaande die islam en heeft niets van doen met intolerantie tegen alle BUITENLANDERS, om het begrip buitenlanders ook maar gelijk even mee te nemen. De islam dient hier teruggedrongen te worden daar zij een steeds groter stempel drukt op onze manier van leven. Onze normen en waarden worden meer en meer ontzet door almaar oprukkende islamisering. De politiek correcte elite in den Haag geeft steeds meer terrein prijs door onder het mom van niet te willen discrimineren, telkens weer toegeeft op de oneindige stroom aan steeds extremer wordende eisen vanuit de islamitische gemeenschap. Die eisen hebben alles van doen met de uiteindelijke realisatie van een kalifaat onder de islamitische Sharia wetgeving. quran-koran-9vers29Het is dan ook levensgevaarlijk om de mohammedaan te laten infiltreren in bestuurlijke functies omdat deze dan zeker invloed zal uitoefenen op beleid. Een beleid dat voorts tot stand komt vanuit hun denken, doen en laten. Deze is gebaseerd op islamitische grondslag. Ik ga u hier nu niet onderwijzen in de islam want dan zit ik volgende week nog aan het artikel te werken. Een vers uit de genoemde Koran zegt waarschijnlijk voldoende, ik heb er vele voor u. De basis is dat de moslims vanuit de Koran gedwongen worden ons als niet-moslim, de Kafirs (zo u wilt Kufar), naar het leven te staan, net zolang totdat alle geloof alleen maar voor Allah is. Eerst dan zal er vrede zijn in het zogenaamde Dar-Al-Islam (huis van vrede.) Zolang deze status niet is bereikt, dan leven wij tezamen met de moslims in het huis van oorlog (Dar-Al-Harb.)

pfff. Het WIJ TEGEN ZIJ heeft niets te maken met Belg, Arabier of Zwitser als land van herkomst. Het heeft uitsluitend te maken met wat de persoon in zich draagt aan “basis-set” volgens welke zij leven en zich derhalve manifesteren. De islamitisch geschoeide “set” wringt op alle fronten met hoe wij hier leven. Aangezien de integratie na een aantal decennia één groot fiasco is gebleken op elk front, sociaal en economisch, moet geconstateerd worden dat we niet nog meer mensen erbij moeten hebben van wie het overgrote deel ons sociale stelsel leegzuigt. Ze passen zich stomweg niet aan zoals wij zouden doen wanneer wij ons in het Midden-Oosten zouden vestigen. De mohammedaanse gemeenschap wil hier wel profiteren van onze geneugten maar ondertussen hun typisch islamitische levensstijl behouden die in alle opzichten botst met onze EIGEN CULTUUR. lgbt-thrown-from-roof-homo-demonstrate-banner-naiefDoor politieke correctheid nemen wij een oikofobische houding aan en werken we daarmee aan onze eigen ondergang. Zij weten exact, al dan niet met behulp van speciale “eigen” organisaties, welke wegen ze moeten bewandelen om hun recht te halen. Ze slaan ons met de door onszelf gemaakte wetten die uitgaan van het gelijkheidsbeginsel om de oren. En wij? Wij laten ons inpakken op een manier die fataal zal aflopen. Ik wil u aanraden u eens te verdiepen in landen als bv Syrië, Egypte of Turkije. Van origine waren dit christelijke naties en zie wat er is gebeurd… Alles is vernietigd door…inderdaad, steeds verder oprukkende islamisering met als resultaat dat het nu islamitische landen zijn waar veelal streng islamitische wetten gelden. Christenen worden onderdrukt en vermoord, hun kerken in brand gestoken want alle geloof dient voor Allah te worden. Wanneer moslims aan de macht komen kunnen christenen beter emigreren. De islam is een pure veroveringsideologie die steeds harder schreeuwt en uiteindelijk middels diverse soorten jihad, waaronder ook geweld, de CULTUUR van een land omverwerpt als ook een regering. Dit laatste gebeurt, zoals eerder opgemerkt, door infiltratie.

Dan zijn er nog de FUNDAMENTELE RECHTEN waar de mohammedanen zich op beroepen en waarin wij telkens weer een knieval maken omdat, zoals gezegd, bij ons het gelijkheidsbeginsel geldt. Welaan, we zouden eerst eens moeten kijken naar de basis-set die een ieder in zich draagt om te zien of dat gelijkheidsbeginsel wel toepasselijk is. Wanneer de basis-set iemand voorschrijft andersdenkenden te overheersen, en wanneer dat niet lukt, te doden, dan vraag ik mij af of gelijk recht moet worden gehanteerd of wordt dat nu gelijk weer ge-framed als discriminatie? So be it. Dit is wel waardoor een samenleving zijn eigenheid niet verliest. En wanneer u bedenkt dat vanuit de Koran een dualisme wordt gehanteerd dan zouden wij dat naar degene die volgens die Koran (willen) leven ook moeten doen. (dualisme= een verschillende set van regels en waarden voor de ene of de andere individu, lees moslim en niet-moslim) Om u hier een voorbeeld van te geven zodat u begrijpt wat ik daarmee bedoel, wil ik het islamitische fenomeen TAQIYYA kort uitleggen, uitgebreide uitleg vindt u in “Niets dan de waarheid“. koran-sheet-5vers32-vrede-taqiyya-pvv-verkiezing2017Vanuit de islamitische geschriften wordt van de moslim geëist dat deze alles in het werk stelt voor de zaak van Allah waarbij alle middelen geoorloofd zijn. Vanuit dit perspectief moet de moslim, indien dit toepasbaar is, taqiyya plegen hetgeen niets meer of minder inhoudt dan het liegen tegen en misleiden van de Kafirs (niet-moslim.) Dit wordt niet gezien als iets wat erg is maar wordt vanuit de Koran zelfs geprezen. Wanneer een islamiet vol overgave verteld dat de islam een religie van de vrede is dan wordt vaak uit surah 2/ vers 32 een gedeelte aangehaald. In zichzelf is dit al een leugen maar leest u vooral ook het opvolgende vers 33 eens wanneer u in de gelegenheid bent…

christenen-bewaken-moskeeIk wil bij deze weinig woorden vuil maken aan het IN BRAND STEKEN GEBEDSHUIZEN, wat natuurlijk heerlijk bekt vanuit een islamitische slachtofferrol, maar u door verwijzen naar een recentelijk artikel van Fubar op de Fenixx site over het vernietigen van duizenden kerken door islamieten.

Die WETENSCHAPPERS sla ik even over in dit bestek maar wel wil ik opmerken dat het gaat over een stukje basale kennis van de islam waar politiek correct Nederland gewoon niet aan wil. Met politiek correct den Haag doel ik trouwens op ALLE partijen buiten PVV, FvD, VNL en de SGP die zowaar vorige week een “manifest” heeft geschreven aangaande de benadering van de islam. Hier een samenvatting die ik voor u heb gemaakt.

blog-sgp-manifest-1

blog-sgp-manifest-2

Deze partijen kijken met een realistisch blik naar de islam en haar ontwikkeling, problemen en gevaar. Bovenstaand manifest bevat een aantal prima punten maar is, afgezet tegen het ultieme islamitische doel nog veel te zachtaardig. Evengoed verdient naar mijn bescheiden mening heer van der Staaij hier wel een pluim. Ik kom dan op het laatste punt over het STILZWIJGEN en WEGKIJKEN. Dat is dus wat het overgrote deel van politiek den Haag doet. Struisvogels zijn het wanneer het om de islam gaat, ze weten niet wat ze er mee aan moeten. Geen van die lieden heeft zich ooit verdiept in de islam en niet gehinderd door enige kennis van zaken kraaien ze een eind in het rond. Dit zijn de levensgevaarlijke lui die ons land besturen, ze roepen maar wat of kijken er van weg omdat ze werkelijk geen flauw benul hebben. En hetzelfde geldt tevens voor een al te groot deel van de Nederlanders. Het wordt echt de ondergang van onze natie als wij nu niet de trom roeren…

Tot zover de punten uit het eerste en inmisleidende gedeelte.

Dan even over Hitler waarmee Wilders dus wordt vergeleken. Hitler en de islam hebben een nauw verwantschap. hitler-mohammedHitler liet zich inspireren door deze ideologie en had ook contacten met Amin al-Husaini (1895-1974), de Jerusalemse Grand Mufti en Palestijns leider in zijn tijd die als officier in het Ottomaanse leger diende tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij organiseerde jihad achter de vijandelijke linies. Hij leidde tevens het verzet tegen het Britse mandaat in Palestina gedurende de opstanden in 1929 en 1936. Hij had nauwe banden met de Nationaal-Socialisten in Duitsland waar hij in Berlijn woonde van 1941 tot 1945 als gast van de Duitse regering. De Nazi’s voorzagen hem in allerlei benodigdheden zodat hij, al-Husaini actief zijn werk kon blijven doen. koran-versus-mein-kampf-hitlerAls tegenprestatie gebruikte hij zijn invloed in het Midden-Oosten ten behoeve en uit naam van de Nazi’s waarvoor hij moslims recruteerde voor dit Nazi regime. Via uitzendingen van de Nazi’s riep hij op tot jihad, de heilige oorlog tegen onder andere de Joden. amin-al-husseini-and-adolf-hitler-thebesHij bezocht in 1942 het concentratiekamp Sachsenhausen. In zijn memoires (beschreven door Abd al-Karim al-Umar, uitgegeven in Damascus 1999) beschreef hij zijn nauwe relatie met SS chef Heinrich Himmler en over diens plan (1943) met de jodenvervolging waar op dat moment de teller op drie miljoen doden stond. Zo ook bevond al-Husaini zich in de kringen van Adolf Eichmann met betrekking tot de oplossing van het “Jodenprobleem” in het Midden-Oosten.

Op het verwantschap tussen Hitler en de islam, gaat dan natuurlijk elk vergelijk met Wilders manco. Er worden vervolgens nog wat beelden toegevoegd van demonstrerende rechts-realisten met een foto inzetje van een persoon die een Hitler groet brengt. Geen naam of bron of ook maar enig iets wat ter onderbouwing dient…

Maar ja, zo rolt links graag, en dat zijn vooralsnog de vrienden van de islamieten. De islam weet heel goed wat hun doel hier is want dat wordt hen gepredikt uit de Koran terwijl links zich immer politiek correct opstelt en uit pure onwetendheid zich als een mak schaap naar de slachtbank van de islam laat leiden.

blog-hitler-wilders-anti-islam-demo-allochtoonblog-hitler-wilders-hitlergroet-allochtoon

EU kopstuk Guy Verhofstadt stelt, zoals in Elsevier is te lezen het volgende; Een groeiend gevoel van nationaliteit in individuele lidstaten zou ervoor zorgen dat geschiedenis zich herhaalt. ‘We weten allemaal wat nationalisme heeft gedaan in Europa. Twintig miljoen slachtoffers, de holocaust, het is allemaal gebaseerd op nationalisme,’ stelt de europarlementariër.

Het maar al te graag aanschurken tegen Hitler vergelijkingen zit links in het bloed, zo blijkt ook uit een ander artikel “Bij linkse verontwaardiging over Trump is Hitler nooit ver weg” in Elsevier. Hetzij direct of via een omweg, en niet in de laatste plaats het vooral begrip hebben voor de uitingen of gevoelens van diegenen die zich hieraan vergooien, legt de diepst kwaadaardige gedachten van politici bloot. Wie zwijgt stemt toe is bij een dergelijk “medeleven” dan ook minimaal van toepassing, en al helemaal wanneer een politicus weigert afstand te nemen van dergelijke uitspraken maar zich daarentegen quasi protesterend mee laat slepen.

evil-hitler-islam

Nee, elke parallel tussen Hitler en Wilders? Bovenstaande afbeelding spreekt voor zich me dunkt…

3 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.