김정은 Kim Jong-Un en de Gruwelheden in Noord-Koreaanse Concentratiekampen

Wat raar denkt u wellicht, een titel beginnen met Koreaanse tekens. Reden hiervoor is de hits op basis van zoekmachine argumenten mogelijk vanuit de Noord-Koreaanse samenleving, zo ze al (illegaal) toegang hebben tot internet. Het is de naam van die dictator Kim Jong-Un in ’t Koreaans, die zijn mensen martelt op een manier waarbij Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka, Birkenau en Auschwitz verbleken. Noord-Korea, de laatste tijd in het nieuws vanwege die irritante satan die -buiten dat hij zijn volk uitmoordt- de laatste tijd nogal stoere nucleaire taal uitslaat.  Gelooft u mij wanneer ik zeg dat dit een Mohammed in het kwadraat is nadat ik zo’n 40 uur aan materiaal heb bekeken. Ik durf te stellen dat zelfs de islam daar een heilig boontje bij is, hetgeen uit mijn mond heel vreemd moet klinken voor u.

En natuurlijk gaat de grote leider nooit van huis zonder zijn secretaresses, gsm en notebook

Ik wil dit onder de aandacht brengen want wanneer die mensen daar  leven met het idee dat het beter is om dood te zijn dan langer aan deze gruwelheden bloot te staan, dan geeft dat toch op z’n minst te denken. Deze dictator is een gruwel voor de Noord-Koreaanse bevolking en dat is precies de reden dat dit artikel wat opgeleukd is met het spugen op dit loeder. Eerder heb ik naar aanleiding van de Noord-Koreaanse “viering” van het 105-jarig jubileum enige video’s bekeken. Nu werd mijn aandacht wederom getrokken door een stuk dat gepubliceerd werd op HLN genaamd “Ex-cipier getuigt over gruwel in Noord-Koreaanse kampen: “Wie sterft, is bij de gelukkigen”“;

Een voormalig cipier die zeven jaar werkte in een van de Noord-Koreaanse concentratiekampen, getuigt over de gruwel die zich binnen de gevangenismuren afspeelt. Lim Hye-jin is de eerste vrouwelijke cipier die naar buiten komt met haar verhaal, haar getuigenis biedt een unieke blik achter de muren van de kampen. Tienduizenden kinderen zitten er levenslang opgesloten en gevangenen sterven massaal door ontbering, foltering en de zware dwangarbeid.

Er zouden zo’n 200.000 Noord-Koreanen opgesloten zitten in de kampen, die gebouwd zijn volgens het model van Stalins goelags en vergeleken worden met de concentratiekampen van de nazi’s. Lim Hye-jin was amper 17 toen ze als cipier getuige was van beestachtige taferelen in een van die kampen. Gevangenen werden er behandeld als afval en de ergste straffen waren weggelegd voor wie probeerde te ontsnappen.

Ontsnapte broers

Lim vertelt over twee broers die erin waren geslaagd het kamp te ontvluchten. Onmiddellijk werden zeven familieleden van de broers vermoord, uit wraak. Tientallen anderen kregen een pak slaag om zo de gevangenen collectief te straffen, ook al hadden die niets met de ontsnapping te maken.

Enkele weken later werden de broers gevat. De cipiers en gevangenen werden samengeroepen, zodat iedereen kon toekijken hoe de twee mannen het kamp werden binnengesleept. “De broers werden onthoofd voor de ogen van alle cipiers en gevangenen”, vertelt Lim. “Iedereen moest toekijken, zodat niemand nog zou proberen te ontsnappen.” Na de onthoofdingen werden bewakers opgedragen om stenen naar de lijken te gooien.

Lim was zo getraumatiseerd door wat zich voor haar ogen had voltrokken, dat ze dagenlang niet kon eten. Maar de onthoofding van de broers was maar het topje van de ijsberg. De gruwel die ze tijdens de zeven jaar als cipier zag, tart elke beschrijving.

Noord-Korea ontkent het bestaan van de kampen, maar satellietbeelden doen vermoeden dat het aantal alleen maar toeneemt.

Gebrainwasht

Een vrouw die een bewaker op de zenuwen had gewerkt tijdens een ondervraging werd prompt uitgekleed en in brand gestoken. “Ze zien de gevangenen niet als mensen, maar als beesten”, aldus Lim. “We werden gemanipuleerd om geen sympathie te hebben voor de gevangenen. Ze vertelden ons dat ze vreselijke misdaden hadden begaan, maar eigenlijk waren het normale mensen die niets hadden misdaan.”Bewakers krijgen twee maal per week een sessie waarin de Kim-dynastie wordt verheerlijkt. Ze worden er constant aan herinnerd dat ze gevangenen niet als mensen mogen zien. “Zelfs als een cipier een kind zou overrijden, dan zou die niet gestraft worden”, vertelt Lim.Ook de gevangenen worden ‘heropgevoed’. Na werkdag van 16 uur krijgen ze ’s avonds lessen waarin ze officiële teksten moeten van buiten leren. Als ze daar niet in slagen, worden ze een hele nacht wakker gehouden.

Slavenarbeid

Lim vertelt hoe gevangenen uitgehongerd worden en hoe ze loodzware arbeid moeten verrichten in de vrieskou of in mijnen. In de winter moesten gevangenen bomen omhakken, maar door de kou bewogen ze te traag om een vallende bomen te ontwijken. “Bewakers lachten terwijl gevangenen onder de bomen terechtkwamen”, vertelt een ex-gevangene.

De lijken werden achteraf op een grote stapel gegooid. “Sommigen waren nog niet dood. Toen ik ’s nachts naar het toilet ging, hoorde ik hen kreunen. Die gewonde mensen kwamen dan om door de kou.”…

LeesverderHLN>>

De Noord-Koreaanse Kim Jong-Un gaat echt over lijken. Ieder die iets verkeerd doet, iets verkeerds zegt of zelfs maar fout kijkt wordt uit de weg geruimd, zelfs eigen familie die mogelijk een bedreiging vormt zoals een oom of halfbroer.

Een bezoek

Van de paar honderd toeristen die jaarlijks worden toegelaten, krijgt niemand de werkelijkheid te zien. Zeer nauwkeurig worden deze mensen rondgeleid. Alleen de plaatsen die voor de buitenwereld toegankelijk zijn en waarvoor dus door de grote leider Kim Jong-Un toestemming is gegeven kunnen worden bezocht en dan ook uitsluitend onder bewaking. De bewaking houdt in dat een toerist gedurende het gehele verblijf wordt vergezeld door één of meerdere personen. Zij volgen alle bewegingen die de gasten maken. Gelukkig kunnen desondanks toch beelden -al dan niet met een verborgen camera- naar buiten worden gebracht.

Voedsel

In de jaren negentig werd Noord-Korea enorm getroffen door hongersnood. Daarbij stierf een behoorlijk deel van de bevolking waarbij de schattingen uiteenlopen van één tot drie miljoen van de in totaal 25 miljoen Noord-Koreanen. Humanitaire hulp aan Noord-Korea is schier onmogelijk omdat leider Kim Jong-Un dat bijna niet toestaat. Honger is een permanente vijand, er is ook los van de jaren negentig voortdurend tekort aan voedsel voor de bevolking. Volgens de VN heeft 60% van de kinderen een groeistagnatie. De mensen hebben net teveel voedsel om niet te sterven maar te weinig (goede) voeding om fatsoenlijk te kunnen leven. In de hoofdstad Pyongyang woont een bevoorrechte elite die het beduidend beter heeft dan de bevolking daarbuiten. De mensen van het “platteland” mogen dan ook niet zonder toestemming naar de hoofdstad reizen. Ze zullen dit zeker uit hun hoofd laten want instant executie is aan de orde van de dag, zelfs voor mindere “vergrijpen.” Bepaalde beelden uit de documentaires tonen kinderen en volwassenen die op grasveldjes gras eten en leven op straat, er wordt niet naar ze omgekeken. Het constante voedseltekort wordt veroorzaakt door droogte en het ontbreken van voldoende kunstmest.

Propaganda

Zoals gezegd, er wordt voor de bezoekers een beeld geschapen die absoluut niet de werkelijkheid is. Wanneer de toerist foto’s wil maken vanuit een bus dan staat daar onmiddellijk bewaking bij om dat te verhinderen. Alle schmuck-shit interesseert die toeristen feitelijk niet want het is alles propaganda. Een modelboerderij wordt getoond waar geen enkele arbeider te zien is, een ziekenhuis dat onverwarmd is terwijl dat Mausoleum waar die andere dode dictator al jaren sinds 1994 ligt opgebaard wel verwarmd is, winkels die goed gevuld zijn maar waarvan niets te koop is omdat het alleen maar voor het “tonen” is. Enfin, het is werkelijk ten hemel schreiend wat zoal in de diverse fragmenten naar voren komt. Het geld wordt grotendeels besteed aan de enorme legermacht met bewapening, de elite in de hoofdstad en niet te vergeten het grootste gedeelte voor de parallelle economie onder de noemer Kim Jong-Un. Deze Pyongyang elite mensen zijn dan ook de grootste marionetten van dictator Kim Jong-Un.

Verheerlijking

De Noord-Koreaanse bevolking is voor het overgrote deel volledig geïndoctrineerd en dienen hun leider te aanbidden bij het ziekelijke af. Een geloof aanhangen is een doodzonde, letterlijk. De verheerlijking van de leider neemt telkens weer groteskere vormen aan in zijn grootheidswaanzin waarbij mensen (vaak ook toeristen) dienen te buigen voor levensgrote beelden van de leiders. Dergelijke beelden als ook musea van de dictators worden minutieus schoongehouden door een leger aan mensen met handvegertjes en stofdoeken. Vogels worden weggejaagd want ze zouden de grote leiders kunnen bevuilen. De toeristen wordt hi-tec voorgeschoteld van fabrieken maar het is één grote farce wanneer te zien is hoe en waarmee de arbeiders echt moeten werken. Als u tijd heeft, bekijk dan eens wat beelden uit de hieronder geplaatste video’s.

Tegengeluid

Ik heb wat teksten in de foto’s van dat ranzige hoofd geplaatst die de meesten van u niet zullen kunnen lezen maar gelooft u mij dat het niet veel goeds betekent. Een duivel verdient te sterven en laagste der wezens zijn onder meer de kreten onder zijn naam. Zeepertje is enorm kwaad en begaan met de mensen die onder een dergelijk regime leven, beroofd van elke denkbare vrijheid. Zij leven als een robot en zijn geheel afgestompt. Eigen meningen hebben strafkamp tot gevolg waarvan er over het land diverse lokaties zijn.

Hopelijk belanden deze foto’s met boodschap en ook enige ridiculisering vanaf hier en via google bij mensen die het een hart onder de riem steekt door te weten dat er elders ter wereld mensen zijn die wel zo’n zieke geest beschimpen en belachelijk maken.

Vluchten en concentratiekampen

Naar schatting een paar miljoen mensen hebben de afgelopen decennia vluchtpogingen ondernomen. Zo’n 30.000 mensen is het uiteindelijk gelukt om -veelal via China- te ontsnappen echter de meesten overleven het niet daar ze afgeschoten worden door grensnazi’s  die zich overal bevinden langs de streng bewaakte gedemilitariseerde zone. Zij hebben maar één opdracht en dat is “schieten om te doden.” Wanneer een vluchteling niet wordt gedood dan belandt deze -wanneer niet alsnog geëxecuteerd- onverwijld in één van de vele concentratie kampen, ook wel “Labour camps” genoemd waarvan het land overigens het bestaan ontkent. Zelfs al slagen ze in de oversteek dan wordt aan de Chinese zijde jacht op hen gemaakt door de overheid (die daar aan NSBers ook nog een premie voor geeft) en hen vervolgens terugstuurt. U kunt het allemaal in de selectie van onderstaande documentaires zien, als u het volhoudt want er zitten beelden bij waarvan ieder die enig menselijk gevoel in z’n donder heeft toch wel emotioneel wordt, zo ook Zeepertje. Ook interessant om eens met google earth te scannen over genoemde gebieden van de kampen of Pyongyang enzovoorts.

Slot

Ik wil afsluiten met het statement; “This bastard needs to die” en dat zal iedereen met mij eens zijn na het bekijken van het hierna volgende geselecteerde materiaal. De eventuele “collateral damage” nemen zelfs de inwoners van Noord-Korea voor lief gezien de beestachtige omstandigheden waarin zij zich nu bevinden…

 • 01 )Kim Jong Un: The Unauthorized Biography
 • 02 )North Korea: The Great Illusion
 • 03 )The Real Doctor Evil: Kim Jong Il’s North Korea – Full Documentary
 • 04 )North Korea’s Darkest Secrets Documentary 2017
 • 05 )Hidden state: Inside North Korea – Fault Lines
 • 06 )My escape from North Korea | Hyeonseo Lee
 • 07 )Never before seen real life footage inside of North Korea (Documentary)
 • 08 )Holidays in the Axis of Evil: North Korea
 • 09 )Money & Power in North Korea. The Hidden Economy Documentary
 • 10 )Inside North Korea – BBC Documentary 2017
 • 11 )BBC Panorama – North Korea Undercover
 • 12 )Inside North Korea Secret Filming
 • 13 )North Korea (Part 12) ps.Check other parts!
 • 14 )North Korea Through the Eyes of Witnesses Weerzinwekkend!
 • 15 )North Korea Political Prison Camp 8;30 (www.ecornerstone.org) Weerzinwekkend!
 • 16 )North Korea: Life in the camps
 • 17 )Kyohwaso – North Korea Prison Camps
 • 18 )Exposing China’s treatment of North Korean defectors
 • 19 )Unreported World China & North Korea The Great Escape
 • 20 )North Korea has the deadliest level of Christian persecution in the world
 • 21 )5 Horrible Human Experiments in North Korea
 • 22 )10 CRAZY Laws That Only Exist In NORTH KOREA
 • 23 )18 Expensive Things Owned By North Korean Leader Kim Jong Un
 • 24 )101 Facts About North Korea
 • 25 )10 North Korea SECRETS Finally Revealed!
 • 26 )28 BANNED PHOTOS THAT WERE SECRETLY SMUGGLED OUT OF NORTH KOREA
 • 27 )35 ILLEGAL PHOTOS THAT WERE SECRETLY SMUGGLED OUT OF NORTH KOREA

Helpt u mee de wereld wakker te schudden? één muisklik…

Help waking up the world… one click to share

Also published on Fenixx.org

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.